Oversikt over H.M.Kongens gullmedaljer ved UV-fakultetet

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Flere doktorgradsavhandlinger er tildelt H.M.Kongens gullmedalje ved UV-fakultetet. Medaljene overleveres på universitetets årsfest.

Instituttene blir annet hvert år invitert til å innstille en meget god doktoravhandling, fullført av en doktorand som var 35 år eller yngre ved innlevert arbeid. På bakgrunn av disse innspillene gir fakultetet en anbefaling om hvem som bør tildeles årets medalje.

Tildelinger av H.M. Kongens gullmedalje siden etableringen i 1996

År Navn Tittel på avhandling
2021 Rachelle Esterhazy Productive feedback practices in higher education. Investigating social and epistemic relations in two undergraduate courses.
2019 Hanne Næss Hjetland Predicting and improving reading comprehension. A quantitative multimethod approach.
2017 Ellen Brinchmann Betydningen av ordkunnskap for utvikling av leseforståelse
2015 Leila Eve Ferguson Making sense of multiple texts: An investigation into epistemic beliefs and multiple-text comprehension when students read about controversial science topics.
2013 Maria Vetleseter Bøe What's in it for me? Norwegian students' choices of post-compulsory science in an expectancy-value perspective.
2011 Edna Legesse Wakene Children in Institutional care and the Experience of Mediated Learning. A single-case experiment study implementing a preventive intervention program .
2009 Veslemøy Rydland Expressing own voice in peer interaction. A longitudinal study of second-language learners in preschool and first grade.
2005 Monika B. Nerland Instrumentalundervisning som kulturell praksis. En diskursorientert studie av hovedinstrumentundervisning i høyere musikkutdanning.
2001 Erik Knain  
1999 Siw Graabæk Nielsen  
1997 Tone Kvernbekk  

:

 

Publisert 31. jan. 2017 19:10 - Sist endret 7. sep. 2021 10:58