UV-fakultetets retningslinjer for nominering og innstilling av kandidater til H.M. Kongens gullmedalje for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

(Vedtatt av fakultetsstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 28. august 1997, justert februar 2004 ad. konsekvens av kvalitetsreformen, og april 2014.)

Disse retningslinjer bygger på Reglement for utdeling av H.M. Kongens gullmedalje, utferdiget av Det akademiske kollegium og approbert av H.M. Kongen den 6. juli 2006. Retningslinjene er en oppfølging av §4, fjerde ledd, i reglementet.

 

1.

Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet nomineres kandidat for H.M.Kongens gullmedalje annet hvert år. Prisbelønningen (gullmedaljen) kan tildeles en doktorand som disputerte ved Universitetet i Oslo i de to foregående år forut for prisutdelingsåret, og som var under 35 år da avhandlingen ble innlevert til vurdering.

2. Doktoravhandlingen kan være innlevert for graden ph.d. eller dr. Philos.
3.

Hvert av fakultetets institutter kan levere inn ett forslag til medalje ut fra punkt 1. Forslagene leveres til fakultetets sekretariat.

4.

Dekanen gis fullmakt til å fremme fakultetets forslag til prisvinnere overfor universitetets styre.

 

Publisert 13. jan. 2015 15:53 - Sist endret 13. jan. 2015 15:53