Forskningsinfrastruktur

UV fakultetet har fire enheter som på ulikt vis støtter forskerne.

illustrasjonsfoto av tastatur

Fakultetets fire enheter tilbyr alle forskere og studenter IT-tjenester, samt utfører mer spesialiserte oppdrag innen forskningsinfrastruktur på de enkelte labbene. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

1. Fakultetets enhet for IT-tjenester

IT-enheten ved UV tilbyr støtte til ansatte og studenter når det gjelder

 • ulike lagrings-områder/løsninger for forskningsdata (driftes av USIT)
 • innkjøp, veiledning og tilrettelegging av teknisk utstyr som forskerne har behov for i forskning og undervisning

Seksjonen har også noe utstyr til utlån for korte perioder

 • bærbare pcer (for ansatte)
 • diktafoner (for studenter)

2. Fakultetets spesialiserte enheter innen forskningsinfrastruktur

Disse støtteenhetene bistår både ansatte og studenter som ønsker hjelp og veiledning til å sette i gang prosjekter der ulike former for digitale løsninger inngår. Studenter bør alltid avklare behov med veileder før en av støtteenhetene kontaktes.

Teaching Learning Video Lab (TLVlab):

 • Veiledning i bruk av video i forskning
 • Utlån av standardiserte løsninger for opptak (video og audio)
 • Tilgang til labber og programvare for videoanalyse, samt bruk av metadata

Utvikling av ny løsninger for datainnsamling og analyse: EngageLab

 • Utvikling av apper og andre digitale læringsomgivelser og verktøy
 • Bruk av løsninger i storskala datainnsamling
 • Innovasjon
 • Innsamling av forskningsdata fra digitale løsninger på sikker måte

Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab (Oslo SPeLL)

 • Veiledning i bruk av kartleggingsverktøy
 • Tilgang til lab og programvare, f.eks. språkanalyse
 • Tilgang til utstyr for blikksporing (eyetracking) og EEG.

Infrastrukturprosjekter ved UV

Les mer

 

 

Publisert 3. juni 2019 08:50 - Sist endret 7. juli 2021 13:06