Open Access

UiO har som mål at forskningsresultater skal være åpent tilgjengelig for enkeltmennesker, offentlig sektor, næringslivet og det globale samfunnet.

Universitetsstyret ved UiO vedtok 6. desember 2011 en grønn Open Access politikk. Dette innebærer  at alle ansatte ved UiO etter 4. juli 2013 plikter å avlevere en post‐print versjon av vitenskapelige artikler produsert i forbindelse med tilsettingsforholdet til det institusjonelle elektroniske vitenarkivet.

UiO oppfordrer samtidig alle ansatte tilsatt før 4. juli 2013 om å etterfølge dette prinsippet for institusjonell arkivering.

Hva er Open Access

Open Access er åpent tilgjengliggjøring av fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner på nett. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag. Det skilles mellom to veier grønn Open Access og gull Open Access.

Grønn Open Access er fagfellevurderte vitenskapelige artikler, som legges i åpne arkiver, institusjonelle eller fagspesifikke. UiO gjør dette ved å laste opp fulltekstdokumentet i CRIStin som importerer fulltekstdokumentet til DUO, UiOs elektroniske vitenarkiv.

Gull Open Access er fagfellevurderte Open Access-tidsskrifter. Open Access-tidsskrifter er ikke gratis å produsere, men kostnadene flyttes bort fra leser, og dermed økes både tilgjengelighet og spredning av stoffet.

For ytterligere informasjon, se UiOs sentrale sider om Open Access.

Informasjon om hvordan man levere artikler i Cristin dersom forlaget tillater dette.

Informasjon om Opne Access-publisering for bøker.

Publisert 13. aug. 2013 15:12 - Sist endret 20. nov. 2017 18:05