Fakultære forskergrupper i 2011

De fakultære forskergruppene for 2011 med deres organisering i fakultetetets struktur, finner man nedenfor.

De aktuelle forskergruppene som sorterer under de forskjellige nivåene i dag er:

Spissforskningsgrupper (nivå 1)

 Intensivforskergrupper (nivå 2)

Forskergrupper som representerer gode forskningsmiljø (nivå 3)

  • Læring, mestring og livskvalitet for barn i risiko (LML)
  • Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring - læreplanarbeid, lærerrollen, og skoleledelse (TPO)
  • Kunnskapsgenerering i det spesialpedagogiske praksisfeltet (KiSP)
  • Humaniorastudier i pedagogikk (HumStud)
  • Uro i skolen
  • Adopsjon og migrasjon
Publisert 3. jan. 2012 11:05 - Sist endret 18. feb. 2019 13:03