Forskergrupper til 31.12.2010

Fakultetet etablerte en ny inndeling av forskergrupper fra . januar 2010 med grunnlag i ny forskergruppestruktur.

Oversikt over forskergrupper inntil 31.12.2010

Nivå 1: Spissforskningsgrupper

Vurderinger av søknader om å bli etablert som spissforskningsgrupper ble gjennomført i desember 2010.

Nivå 2: Intensivforskergrupper

Nivå 3: Forskergrupper som representerer gode forskningsmiljø

  • Språk i utdanning (SPRING)
  • Læring, mestring og livskvalitet for barn i risiko (LML)
  • Learning Environments in Higher Education (LEHE)
  • Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring - læreplanarbeid, lærerrollen, og skoleledelse (TPO)
  • Kunnskapsgenerering i det spesialpedagogiske praksisfeltet (KiSP)
  • Humaniorastudier i pedagogikk (HumStud)
  • European Integration in Education (EIE)
  • Læreplanstudier: Utdanning og reformer, styring og vurderingssystemer (LPS)
  • Measurement and Evaluation of Student Achievement (MESA, tidl. EKVA)

I tillegg til disse fakultære forskergruppene, har også enhetene egne lokalt organiserte forskergrupper innen aktuelle forskningsfelt. For nærmere informasjon om disse miljøene, se nettsidene ved hver enkelt enhet.

 

Publisert 4. des. 2013 20:22 - Sist endret 18. feb. 2019 13:04