Grunnlag for overføring av midler 2015, jf. punkt 5 i retningslinjene

Midler Beskrivelse
NOK 25.000 Medlemmer knyttet til fakultetets faste vitenskapelige ansatte (professor, førsteamanuensis, forsker (1183, 1109), universitetslektorer.
NOK 15.000 Rekruttmedlemmer (forsker 1108, post.doc og stipendiater).
NOK 5.000 Publiseringspoeng nivå 1 >=1 samt publiseringspong på nivå 2.
NOK 10.000 Innsendte EU-søknader/innvilgede prosjekter I 2015
NOK 5.000 Innsendte NFR og NORDFORSK/innvilgede prosjekter I 2015

 

Publisert 1. apr. 2015 15:54 - Sist endret 12. okt. 2016 18:56