Retningslinjer ved utlysning av fakultære forskerrgupper pr 01.01.2015

Etter justerte kriterier for fakultære forskergrupper, ble forskergrupper/forskere invitert til å sende inn søknader om videreføring eller nyetablering med virkning fra 01.01.2015. Søknadsfristen var satt til 21. oktober 2014.

Retngslinjene som  ble lagt til grunn.

Erfaringen i søkerrunden viste at disse ikke var tydelige nok. Det ble satt i gang et presiseringsarbeid.

Gjeldende retningslinjer ble godkjent av dekanen 03.03.2015

Publisert 1. apr. 2015 16:02 - Sist endret 1. apr. 2015 16:03