Vurdering av UV-fakultetets forskergruppeordning 2013

 

I årsplanen 2013 – 2015 ble det planlagt å evaluere ordningen med forskergrupper i løpet av 2013.

Fakultetets rapport om forskergruppeordningen ble behandlet i styret i møtet 29.11.2013. Styret sluttet seg til dekanens plan for det videre arbeidet med forskergruppeordningen.

 

Hovedkonklusjonen fra evalueringen gjennomført i 2013 er at etableringen av forskergruppeordningen har ført til et større trykk på publisering og innhenting av eksterne midler. Ordningen er ved fakultetet beskrevet som en suksess. Ordningen har imidlertid også gitt enkelte utilsiktede konsekvenser.

 

I fakultetets videre arbeid med forskergruppeordningen, vil retningslinjene som rammeverk justeres slik at man i større grad unngår disse. De justerte retningslinjene vil bli vedtatt i styremøtet i mai/juni 2014.

Publisert 9. des. 2013 12:56 - Sist endret 25. mars 2014 12:08