4. Dannings og utdanningsstudier i et historisk og filosofisk perspektiv

Fakultetet har forskningsmiljøer som over flere tiår har opparbeidet en betydelig kompetanse i historiske, idehistoriske og filosofiske tilnærminger til studiet av danning og utdanning.

Disse studiene gir en historisk bakgrunn for, og et metaperspektiv på, pedagogisk forskning og praksis - og reiser viktige grunnlagsspørsmål. Filosofiske og historiske studier i pedagogikk retter seg typisk mot barnehagen og skolen der barn og unge påvirkes gjennom samfunnsmandatet satt ned i lover og læreplaner.

Filosofiske og historiske studier bidrar til at vi bedre forstår, kritiserer og begrunner virksomheten som oppdragere og kunnskapsformidlere.

Publisert 2. okt. 2010 20:28 - Sist endret 19. okt. 2010 11:46