1. Klasseromsforskning og fagdidaktikk

Fakultetet har de senere årene bygget opp en vital og utviklingsrettet kompetanse innenfor skoleforskning, der undervisning og læring i eller utenfor klasseromskonteksten står sentralt.

I denne sammenheng er fagdidaktikk knyttet til de enkelte fagene, men også tverrfaglighet og bruk av digitale ressurser er fokusert. Utviklingen av en innovativ forskningsmetodologi basert på videodokumentasjon samt et velutviklet samarbeid med de fagdidaktiske miljøer ved fakultetet bidrar til å gi denne forskningen et komparativt fortrinn i forhold til andre pedagogiske miljøer, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsområdet gir ny og viktig innsikt i sammenhenger mellom organisering/ undervisning og elevenes læringsutbytte innenfor spesifikke skolefag.

Publisert 2. okt. 2010 20:16 - Sist endret 19. okt. 2010 11:42