3. Komparative og internasjonale utdanningsstudier

Komparative studier om utdanning bidrar til grunnleggende kunnskap om norsk utdanning i et internasjonalt perspektiv.

Gjennom forskning knyttet til PISA, TIMSS, ROSE, ICCS, TEDS og andre større internasjonale studier bidrar fakultetet med kvantitative analyser av kompetanse og kunnskap i skolen. Resultatene fra disse studiene er særlig relevant for de som utformer norsk utdanningspolitikk, og gir viktig informasjon til foreldre, skoleledere og lærere om norsk skole.

UV-fakultetet har en unik kompetanse nasjonalt og internasjonalt på kvantitative utdanningsstudier og psykometriske analyser av kunnskap og holdninger. Forskningsområdet inkluderer også kvalitative og mer dybdeorienterte studier der man undersøker nærmere hvordan man kan forklare resultatene elevene oppnår i ulike fag, og hva som er skolens bidrag til det som elevene har lært.

Publisert 2. okt. 2010 20:24 - Sist endret 19. okt. 2010 11:44