2. Organisering, styring og ledelse av utdanningsinstitusjoner

Utdanningsledelse som forskningsfelt har vært i stor vekst de siste årene og bidrar sterkt inn i skoleforskningen. UV fakultetets forskning på dette området er omfattende.

Forskning om skoleledelse som profesjon, kunnskapsutvikling i arbeidslivet, styring og ansvarliggjøring sees i relasjon til mer makroorientert forskning om offentlig forvaltning, organisasjonslæring og læreplanutvikling i skolen. Dette skaper grobunn for innovativ forskning med høy kvalitet.

Forskningsfeltet bidrar til at vi bedre forstår konsekvenser av å organisere virksomheten på bestemte måter, og det gir ny og viktig innsikt om sammenhenger mellom læringsresultater og ledelses-, styrings- og organiseringsformer innenfor utdanningssystemet.

Publisert 2. okt. 2010 20:19 - Sist endret 19. okt. 2010 11:43