7. Språkutvikling og tekstbasert læring

Et hovedfokus for forskningsområdet er å utvide den kunnskap vi har om hvordan språk-, lese- og skrivekompetanse utvikler seg fra førskole til voksen alder.

Ulike komponenter i språk og leseutviklingsprosessen hos barn med en typisk utvikling og barn i ulike risikogrupper står sentralt i forskningsarbeidet. Det rettes i tillegg et spesielt fokus mot tekstforståelse/ leseforståelse hos barn, unge og voksne generelt og mot tekstforståelse/ leseforståelse hos barn med minoritetsspråklig bakgrunn spesielt.

Forskningsarbeidet knyttes både til en generell kunnskapsutvikling innenfor språk og lesefeltet og til forebyggende tiltak og intervensjoner.
 

Publisert 2. okt. 2010 20:38 - Sist endret 19. okt. 2010 11:50