English version of this page

Forskerutdanning: ph.d. i utdanningsvitenskapelige fag

UV-fakultetet er et av de største utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene i Europa. Her kan du jobbe sammen med internasjonalt ledende forskere innenfor utdanningsvitenskapelige fag og delta i spennende forskningsprosjekter. Som ph.d.-kandidat har du mulighet til opphold på universiteter over hele verden.

Ressurser og verktøy


For alle på programmet


For stipendiater ansatt ved UiO

Er du ansatt i stipendiat-stilling ved UiO, finner du informasjon om noen tema, f.eks. lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på For Ansatte-sidene.

For ph.d.-kandidater med ekstern finansiering


Fakta om ph.d. ved UV

 
  • 3 år fulltid
  • Forutsetter finansiering og opptak
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • Fakultetet har omlag 110 doktorgradskandidater og 62 av disse er ansatte i stipendiatstillinger.

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved UV-fakultetet

Disputaser

Ingen kommende arrangementer

Eit ph.d-liv

Sjå videosnuttar med ulike folk frå ulike felt innan utdanningsfag, men alle med det felles målet: en fullført doktorgrad.

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.