Infrmasjon til bedømmelseskomité og disputasleder

Bedømmelseskomité

  • Veiledning for bedømmelse av avhandling ved UV-fakultetet med forskrifter for graden, veiledende retningslinjer og gode råd
  • Koordinators rolle
  • Prøveforelesning og disputas
  • Utbetaling av honorar og reisestøtte

Disputasleder

  • Disputasleders rolle
  • Lekse for disputasleder (norsk)
  • Lekse for disputasleder (engelsk)