Artikkelbaserte avhandlinger

Forskningskomiteen  vedtok 30. august 2004 et sett med Veiledende retningslinjer for doktorgradsavhandlinger bestående av flere mindre arbeider. Det ble åpnet for at fakultetene selv kunne utarbeide presiseringer under disse.

Fakultetets veiledende retningslinjene for doktorgradsavhandlinger som består av flere mindre arbeider (Artikkelbaserte avhandlinger) er presiseringer av de veilednede retningslinjene vedtatt av Forskningskomiteen i møtet 29. november 2004.

 

Adressering på publikasjonen

Når en ansatt ved Universitetet i Oslo (UiO) er eneforfatter eller medforfatter for en publikasjon, skal adressen "Universitetet i Oslo" eller "University of Oslo" benyttes.

Dette gjelder også alle ph.d.-kandidater enten de er ansatt ved UiO eller er eksternt ansatte. Les mer om adressering.

Publisert 18. aug. 2015 16:41 - Sist endret 8. jan. 2016 09:42