Errataliste

Dersom du ønsker å rette trykkfeil/språkfeil i den innleverte avhandlingen før den trykkes, har du anledning til å levere en errataliste.

Hva er errata?

Errata er endringer som gjøres i en avhandling etter at avhandlingen er bedømt, men før den går i trykken. Disse endringene kan kun være formelle feil slik som:

  • retting av skrivefeil og rene språkfeil
  • manglende tegnsetting
  • korrigering av referanser
  • sidelayout
  • tekstformat o.l.

Retting av formelle feil betyr at du gjør teksten meningsbærende eller språklig korrekt - du kan ikke presisere eller endre meningsinnholdet i teksten. 

Endringer i tabeller godkjennes ikke som errata.

Du kan ikke ikke bytte ut manuskripter med trykte versjoner av artikler via erratasøknad, men du kan endre forordet i avhandlingen og dermed vise til den endelige tidsskriftsartikkelen.

Errataliste

Errataliste er en oversikt med de konkrete rettelser av formelle feil som du ønsker å gjøre etter at avhandlingen ble godkjent for forsvar. Listen skal ikke være lang, da det forventes at avhandlingen er godt gjennomarbeidet før du leverer den til bedømmelse. Eksempel på en errataliste ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Hvem skal ha erratalisten, og når må den leveres?

  • Erratasøkned sendes på e-post til fakultetet senest 6 uker før disputas.
  • Du kan levere inn en errataliste kun én gang.
  • Trykking av avhandlingen kan først starte når du har fått godkjent rettingene.
  • Erratalisten skal legges inn som vedlegg i avhandlingen.
Publisert 18. aug. 2015 19:11 - Sist endret 22. apr. 2022 11:19