Om godkjenning av forskerkurs, beregning av studiepoeng

Programrådet står ansvarlig for oppretting og godkjenning av forskerkurs. Programplanen styrer krav til studiepoeng og krav til nivå.

Godkjenning av kurs høst og vår

Kursplan, opprettelser og nedleggelser av kurs, godkjennes i utgangspunktet av Programrådet for forskerutdanning.

Forskningsdekan er gitt et særlig ansvar for godkjenningen av kursplanen høst og vår. Særlige problemstillinger knyttet til kurs drøftes i programrådet for forskerutdanning.

 

Beregning av studiepoeng

Beregning av studiepoeng tar utgangspunkt i det følgende:

En dag (09 - 16) = 6 undervisningstimer. Kurs på en dag gir 2 sp. med dokumentasjon, 0 sp uten dokumentasjon. Levert dokumentasjon inkluderer arbeid med oppgitt litteratur for kurset, jf. tabell nedenfor.  Kurs på 2 dager = 1 sp. All dokumentasjon gis 2 poeng. Det betyr at et to dagers kurs gir 3 sp. med dokumentasjon. Legges det opp til maksimalt antall sider litteratur skal dokumentasjonskravet kunne reduseres (og vice versa). Ut fra dette kan det settes opp følgende veiledende modell:

Dager undervisning All dokumentasjon Kurs m/ dokumentasjon Kurs u/ dokumentasjon

Veiledende

Litteraturomfang

Uker totalt
1 dags kurs 2 studiepoeng 2 studiepoeng 0 studiepoeng 200 sider 1,5 - 2 uker
2 dager  = 1 studiepoeng (sp) 2 studiepoeng 3 studiepoeng 1 studiepoeng 200 - 300 sider 2 uker

3 -4 dager = 2 sp

2 studiepoeng 4 studiepoeng 1 studiepoeng 300 - 400 sider 3 uker
5-  6 dager = 3 sp 2 studiepoeng 5 studiepoeng 1 studiepoeng 400 - 500 sider 4 uker
7-  8 dager = 4 sp 2 studiepoeng 6 studiepoeng 1 studiepoeng 500 - 600 sider 5 uker

 

Studiepoengberegningen kan relateres til råd om arbeidsbelastning pr. studiepoeng gitt i den internasjonale ECTS-skalaen og nasjonale (UHR) retningslinjene som sier at 1 studiepoeng svarer til en normal arbeidsbyrde på mellom 25 og 30 arbeidstimer.

 

Emnebeskrivelse

Emnebeskrivelsen skal omfatte emnets mål, innhold, omfang (antall undervisningstimer), studiepoeng, tid og sted, dokuemnatsjonsform, administrativt ansvarlig enhet, faglig ansvarlig/kursleder.

 

Dokumentasjon for gjennomført kurs

Krav til dokumentasjon vil være noe forskjellig for de forskjellige kursene. Normalt kreves det at gjennomføring av de enkelte kurs/tilbud under opplæringsdelen av ph.d.-programmet dokumenteres ved én eller flere følgende former:

  • Øvelser
  • Kursoppgave
  • Essay
  • Rapport (fra konferanse, seminar mm.
  • Populær-vitenskapelig/vitenskapelig artikkel
  • Presentasjon av eget paper/forberedt muntlig faglig innlegg
  • Faglig medvirkning i kurs
  • Muntlige eller skriftlige redegjørelser.

Dokumentasjonen fra den enkelte kandidat skal vurderes og godkjennes i forhold til det som er målet for opplæring gjennom kurset.

Publisert 18. aug. 2015 13:50 - Sist endret 2. nov. 2015 10:57