Oversikt over faste forskerkurs høst og vår

Fakultetet har noen kurs som går gjennomgående bestemte semetsere. Disse faste forskerkursene finner du nedenfor med studiepoengangivelse og semesterangivelse. Øvrige kurs går når behov og ressurser tilsier det.

 

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible studiepoeng med dokumentasjon Semester
Vitenskapsteori og etikk  

 

 

UV9001 Vitenskapsteori  (Engelsk) versjon

UV9001 Vitenskapsteori (Norsk)

Professor Tone Kvernbekk  7 sp

Hvert vårsemester. Kurset går normalt på engelsk og norsk annet hvert semester hvis ikke annet er oppgitt. Er det kun norske kandidater de semestrene kurset er annonsert på engelsk, kan kurset gå på norsk.

Kurset tilbys også annet hvert år om høsten på engelsk.

Forskningsetikk      
UV9010 Kurs i forskningsetikk  Professor Ona Bø Wie 3 sp Hvert høstsemester. Fra og med 2013 vil kurset gå på norsk hver høst, samt på engelsk annenhver vår.
Kvantitativ metodologi      

 

UV9201 Kvantitativ metodologi (breddekurs) - beskrivelse på engelsk.

IPED 5 sp 5 studiepoeng fra høstsemesteret 2011.Tilbys hvert høstsemester. Kurset går annet hvert år på engelsk og norsk hvis ikke annet er oppgitt.
UV9211 Introduksjon til latent variabelanalyse IPED 4 sp Når behov og ressurser tilsier det.
UV9212 Meta-analyse ISP 3 sp Når behov og ressurser tilsier det.

UV9213 Using Regression Flexibility: Dummy coding and ANCOVA models

IPED 3 sp Når behov og ressurser tilsier det.

UV9214 Regression Analysis

CEMO 3 sp Hvert høstsemester hvis behov.
UV9215 Latent variabelanalyse: Strukturelle modeller, longitudinelle modeller og flergruppeanalyse IPED 3 sp Når behov og ressurser tilsier det.

UV9253 Multilevel Regression

CEMO 3 sp Annenhvert høstsemester (partallsår).

UV9254 Advanced Multilevel Regression

CEMO 3 sp Annenhvert høstsemester (oddetallsår).
Kvalitativ metodologi      

UV9101A - Basic Course in Qualitative Research Methodology (General part) (2 credits)

UV9101B - Basic Course in Qualitative Research Methodology (Specific part) (3 credits)

erstatter fra og med våren 2016

UV9101 Kurs i kvalitativ metodologi, breddekurs (beskrivelse på engelsk)

IPED 5 sp Tilbys hvert vårsemester. Kurset går annet hvert år på engelsk og norsk hvis ikke annet er oppgitt.
UV9111 Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo ISP 3 sp Hver høst
For øvrig vises til kursoversikt
 
Publisert 18. aug. 2015 14:37 - Sist endret 6. nov. 2017 12:19