Kursoversikt høsten 2012

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden. 

For mer informasjon om forskerkurs,seminar og studiepoeng.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk  

 

 
Research Ethics Prof. Berit Rognhaug  October 2nd and 3rd

 

August 31th
       
Kvantitativ metodologi      
Grunnleggende kurs i kvantitativ forskningsmetodologi Thor Arnfinn Kleven 30-31. august og 6-7. september 15. juni
Regresjonsanalyse Prof. Jan-Eric Gustafsson 24. og 25. september 31. august 
Strukturell ekvasjonsmodellering av tonivådata Prof. Jan-Eric Gustafsson 22. og 23. november 30. oktober 
Kvalitativ metodologi      
Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo    Prof. Reidun Tangen, amanuensis Steinar Theie 17. - 19. oktober 10. september

Fagkurs

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Contemporary Curriculum Dilemmas Berit Karseth, Jorunn Møller, Gunn Søreide (NATED, track 3)
Professor Lyn Yates
August 23-24th June 10th

The development of reading comprehension

 Prof. Ivar Bråten (NATED, track 1)

.

September 27-28th September 10th
Socio-material approaches to professional knowing and development of expertise Prof. Åsa Mäkitalo, University of Gothenburg and Prof. Monika Nerland, University of Oslo (FALK) October 5th, 29-31th, and February 6-8th 2013. September 14th
Diktning og sannhet: Narrativitet som forståelsesmåte Hansjörg Hohr og Tone Kvernbekk November 1-2nd October 1th
Professional Development for Teachers and Changing Professionalism: challenges and opportunities Professor Eyvind Elstad, Dr. Christian Brandmo and Dr. Dijana Tiplic, TEPEC, ILS, University of Oslo November 15th and 16th October 31th
Developing functional scientific literacy by school science teaching Professor Kirsti Klette, University of Oslo and Professor Erik Knain, Norwegian University of Life Sciences November 19th and 20th October 15th
Changing dimensions of higher education governance Prof. Karen Jensen & Prof. Maassen November 14th and 15th November 5th

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Påmledingsfrist/
registration deadline
Writing for Publishing in International Journals   Prof. II Anne Edwards in collaboration with prof. Bente Hagtvet and prof. Frøydis Hertzberg September 10th August 22nd 

Annet

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Registreringsfrist
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater Prodekan for forskning, professor Jorunn Møller

28.08.2012,           

kl. 12.15 - 15.00

Kommer senere
Helga Eng-forelesningen 2012  Åpen for alle 13.09.2012 Ingen
Response to intervention as a way of doing research Professor Berit Rognhaug (ISP), professor Lynn Fuchs and professor Douglas Fuchs (Vanderbilt University, USA)  14.09.2012 August 24th

Forskerforum

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
Forskerforum InterMedia (CHANGE research meetings) Anders Kluge og Nils Otto Steen-Utheim See research meetings' program

 

Publisert 15. okt. 2015 14:20 - Sist endret 18. feb. 2019 13:22