Kursoversikt høsten 2014

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk      
UV9010 Forskningsetikk Professor Ona Bø Wie 7.-8. oktober 8. september
Kvantitativ metodologi      
UV9201 Kvantitativ metodologi (breddekurs) Thor Arnfinn Kleven

19.-22. august

4. august
UV9214 - Regression Analysis Associate Professor Johan Braeken 10-12 September 1 September
UV9253 - Multilevel Regression Analysis Postdoctoral Researcher Ronny Scherer 12-14 November 6 October
Kvalitativ metodologi      
UV9111 Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo    Reidun Tangen og Steinar Theie

1.-3. oktober

 
       

Fagkurs

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
UV9914H1 Researching Professional Learning and Development

This course is organized as a collaboration between EARLI SIG 14, NATED tracks 4 and 2, and the  FALK research group.

Responsible: Prof. Monika Nerland, Prof. Kirsti Klette, Prof. Andreas Lund

Guest lecturers: Prof. Helen Timperley, School of Learning, University of Auckland, New Zealand, Prof. Tara Fenwick, School of Education, University of Stirling, UK

August 25-26 June 30
NATED, track 1 PhD course
UV9460 - Evidence-based assessment of reading comprehension
Professor Ivar Bråten

Key lecturer: Research scientist John Sabatini, Educational Testing Services

September 25-26 September 15
UV9914H3 Well-being, Wisdom and Education

Responsible: Prof. Tone Kvernbekk and the HUMSTUD Research group.

Guest lecturers: Prof. Joe Dunne and Prof. Harvey Siegel

October 16-17 October 1

UV9410 Institutional and Cultural Approaches to Analysing Higher Education Processes and Practices

Responsible: Prof. Peter Maassen, Prof. Monika Nerland (NATED, track 4)

Guest lecturers: Prof. Em. Johan P. Olsen, ARENA, UiO, Dr. Susan Molyneux-Hodgson, Department of Sociology, University of Sheffield

November 13-14 November 1

UV9914H2 Open Online Education: Research approaches to investigating organizational and learning aspects of the MOOC phenomenon

Responsible: Prof. Anders Mørch, Prof. Bjørn Stensaker

Guest lecturer: Prof. Gerhard Fischer, University of Colorado, Boulder

November 24-25 November 9
UV9353 - Modelling and measuring mathematical competence

Responsibel: Guri Nortvedt
Guest lectures: Prof. Jeremy Kilpatrick, Prof.  Mogens Niss, Principal research fellow Ross Turner and Senior Lecturer Torgeir Onstad

November
24-26
November 8
UV9352 Education research: transnational demands and construction of knowledge

Responsible: Associate professor Kirsten Sivesind and Professor Jorunn Møller, University of Oslo

Guest Professor: Professor Stefan T. Hopmann
Location: University of Vienna

December 4-5  

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Påmledingsfrist/
registration deadline
Hvordan skrive prosjektbeskrivelse - Målgruppe: søkere for opptak på fakultetets doktorgradsprogram Programrådet for forskerutdanning torsdag 21.08 Mandag 18.08
Publishing a Paper in Education or Psychology ISP 3-4th September

4th of August

Writing for Publishing in International Journals Prof. Bente Hagtvet; Prof. II Anne Edwards, University of Oxford. November 17th November 12th
       

Annet

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Registreringsfrist
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater Programråd for forskerutdanning og prodekan for forskning, professor Monica Melby-Lervåg 27.11.14 Fredag 21.11.14
Æresdoktorforelesning/Helga Eng-forelesningen 2014   01.09.2014 - Åpen for alle    
Nasjonale ph.d. dager, NATED  13. - 15.10 - Kun for NATED kandidater    
Ph.D on Track - ferdighetstilbud for nye kandidater      

Forskerforum

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
     

 

Publisert 29. okt. 2013 10:27 - Sist endret 18. feb. 2019 13:26