Kursoversikt høsten 2015

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden.

Nettkatalogen for høstsemesteret samler både forskerkurs i regi av fakultetets enheter og åpne forskerkurs i regi av Nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap ( NATED), eller i regi av NATED i samarbeid med fakultetets enheter.

Påmelding til kurs høsten 2015 skjer via studentweb  for egne kandidater eller kandidater tatt opp på program ved UiO. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet eller UiO, må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk      

UV9001 - Philosophy of Science - the course is intended to be given  in English the fall semester 2015.

 

(UV9001 - Kurs i vitenskapsteori)

More information will be given later

1. samling: 27. og 28. august

2. samling: 1. og 2. oktober

3. samling: 5. og 6 november

Timeplan, se:

 
UV9010 Forskningsetikk Professor Ona Bø Wie 6. og 7. oktober rom 231  
Kvantitativ metodologi      
UV9200 Introduction to Data management Johan Braeken/Stephan Daus (CEMO) 13.08-14.08  
UV9201 - Quantitative methodology

Thor Arnfinn KIeven and Finn R. Hjardemaal

September 3-4, 7-8 August 16
UV9212 Meta-analyse Professor Monica Melby-Lervåg 17.09-18.09  
UV9214 Regression Analysis Johan Braeken (CEMO) 31.08-01.09 & 10.09-11.09 25.09
UV9222 Advanced Meta-Analysis Mike Cheung (National University of Singapore) 06.10-07.10 21.09
UV9255 Causal modeling in non-experimental data Henrik Zachrisson (CEMO) 25.11-27.11 9.11
Kvalitativ metodologi      
UV9111 Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo   26.-28.10  

Fagkurs

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
NATED track 3 PhD course: UV9114 Qualitative Comparative Analysis

Professor Charles C. Ragin, Department of Sociology University of California, Irvine and Research Professor Karl Henrik Sivesind, Institute for Social Research, Norway

Responsible; Professor Jorunn Møller and Associate Professor Dijana Tiplic    

 

September 23-25 August 14
NATED track 3 PhD course: UV9114 Qualitative Comparative Analysis - Closed Work shop following up QCA

Research Professor Karl Henrik Sivesind and Associate Professor Dijana Tiplic

November 10  
NATED track 1 PhD course: UV9915H Core academic Language skills: Operationalizing and assessing a pedagogically relevant construct Professor Vibeke Grøver September 24-25  

NATED track 3 PhD course: UV9915H15 - Teachers work in schools: micropolitics, collaboration and leadership as organisational working conditions

 

 

Professor Geert Kelchtermans, Center for Educational Policy, Innovation & Teacher Education, University of Leuven, Belgium

 

Responsible: Professor Jorunn Møller and Associate Professor Kirsten Sivesind, University of Oslo

October 26-27 October 12
UV9358 - Developing research in teacher education

Responsible: Professor Andreas Lund and Professor Eyvind Elstad

Lecturers: Professor Ian Menter, Professor Andreas Lund, Professor Eyvind Elstad.

November 5  

NATED track 2 PhD course: Developing functional Scientific literacy by School science teaching

 

Responsible: Professor Erik Knain, Professor Marianne Ødegaard and Professor Kirsti Klette, University of Oslo November 19-20 October 15

UV9412 - Political Philosophy of Education

Prof. Torill Strand, University of Oslo, Dr Judith Suissa, Institute of Education, University College London and affiliated researcher Dr Helgard Mahrdt, University of Oslo

December 1-2 November 8

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Påmledingsfrist/
registration deadline
Hvordan skrive prosjektbeskrivelse - Målgruppe: søkere for opptak på fakultetets doktorgradsprogram Programrådet for forskerutdanning 26.08.2015 21.08.2015
       
       

Annet

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Registreringsfrist
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater Prodekan for forskning, professor Monica Melby-Lervåg    
Helga Eng-forelesningen 2015 Åpen for alle 6.11 2015  
Nasjonale ph.d. dager, NATED Kun for NATED kandidater 11 - 13.11 2015  
   
Publisert 18. aug. 2015 15:12 - Sist endret 16. apr. 2018 13:36