Kursoversikt høsten 2016

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden.

Nettkatalogen for høstsemesteret samler både forskerkurs i regi av fakultetets enheter og åpne forskerkurs i regi av Nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap ( NATED), eller i regi av NATED i samarbeid med fakultetets enheter.

Påmelding til kurs høsten 2016 skjer via studentweb  for egne kandidater eller kandidater tatt opp på program ved UiO. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet eller UiO, må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk      
UV9010 Forskningsetikk Professor Ona Bø Wie 10.-11. oktober  19.september
Kvantitativ metodologi      
       

UV9201 - Grunnleggende kurs i kvantitativ forskningsmetodologi

Thor Arnfinn KIeven

1.-2., 5.-6. september 14. august

Analysing ILSA data: Handling sample weights and plausible values

 

New dates to be confirmed. Tentative: February 2017

 
UV9214 Regression Analysis Associate Professor Johan Braeken October 19, 20, 26, 27. October 5
UV9225 Introduction to Educational Measurement Professor Leslie Rutkowski October 3, 17, 25, 31. November 7, 14, 28. December 5 September 19
UV9226 Introduction to Program Evaluation Professor David Rutkowski September 13, 20, 27. October 4, 25 September 5
UV9253 Multilevel Analysis Postdoctoral Fellow Ronny Scherer November 14, 15, 21 October 28
Kvalitativ metodologi      
       

UV9115 - Organizational Ethnography

Prof. Monika Bærøe Nerland, Prof. Silvia Gherardi October 18-20 October 2

UV9117 - Introduction to Social Network Analysis for Educational Researchers

Responsible: Esther Canrinus

Guest lecturer: Alan J. Daly, Chair and Professor, Department of Education Studies, University of California, San Diego

October 21st

September 20th

UV9111 Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo

Førsteamanuensis Steinar Theie 26.-28. oktober 3.oktober

Document and text analysis (Document analysis – traditions and techniques)

Associate professor Kirsten Sivesind  New dates to be confirmed. Tentative: Spring 2017  

UV9116 Diskursanalyse og narrativ analyse

Professor Jan Grue 31.oktober og 01.november 10.oktober
       
UV9118 Observasjonsmetodologi Professor Kirsti Klette/ SISCO
 
November 10-11 + desember 14 (paper seminar) 2016 27. oktober

Fagkurs

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
       
UV9414 - Emerging knowledge and literacy practices in the digital age

The course is arranged by University of Gothenburg, Sweden, and University of Oslo, Norway.

Responsible: Prof. Sten R. Ludvigsen, University of Oslo, Prof. Åsa Mäkitalo, University of Gothenburg, Prof. Roger Säljö, University of Gothenburg

September 13 (online meeting) 

October 4-5, Oslo (Forskningsparken, Møterom Infra)

November 15-16, Gothenburg

May 10, 2016
UV9360 - Teachers’ professional learning, development, and identity Responsible: Esther Canrinus

Guest lecturer: Professor Douwe Beijaard, University of Technology in Eindhoven.

 September 22-23, 2016

September 12, 2016

Curriculum, competence and assessment: The case of mathematics

Responsible: Guri A. Nortvedt Flyttes. Tentative: høst/ autumn 2017  
       
       
       
       
       
       
       

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Påmledingsfrist/
registration deadline
Hvordan skrive prosjektbeskrivelse - Målgruppe: søkere for opptak på fakultetets doktorgradsprogram Programrådet for forskerutdanning 23.08.2016 22.08.2016
Introduction to Statistical Thinking Associate Professor Johan Braeken Sep 12, 19. Oct 3, 10, 17, 24, and 31. September 6th, 2016

Journal publication – writing an abstract, reading peer reviews and writing revisions

Professor Jorunn Møller and Professor II Helen Gunter (Professor of Education Policy, University of Manchester, UK). November 24 - 25 November 10th, 2016
Learn how to write empirical research papers Postdoctoral fellow Ronny Scherer and Professor II Henrik Zachrisson Oct 21, 28. Nov 10, 22. Dec 8. Jan 12, 26. Feb 2. September 30th, 2016

Annet

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Registreringsfrist
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater Prodekan for forskning, professor Ona Bø Wie 12.12.2016  
Helga Eng-forelesningen 2016 Åpen for alle 27.10 2016  
Seminar I forskningsetikk Vitenskapelge ansatte og doktorgradskandidater 6.12.2016 01.12.2016
Nasjonale ph.d. dager, NATED Kun for NATED kandidater 08.09.2016  
Publisert 30. jan. 2016 20:41 - Sist endret 18. feb. 2019 13:27