Kursoversikt høsten 2017

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden.

Nettkatalogen for høstsemesteret samler forskerkurs i regi av fakultetets enheter.

Påmelding til kurs høsten 2017 skjer via studentweb  for egne kandidater. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet, må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk      
UV9001 - Philosophy of Science (Kurset går på engelsk høsten 2017) Professor Tone Kvernbekk og Professor Leif Lahn

1. samling: 5. og 6. september

2. samling: 5. og 6. oktober

3. samling: 16. og 17. november

August 20

UV9010 - Research Ethics

Professor Ona Bø Wie and professor Jan Grue October 10-11 September 11
Kvantitativ metodologi      

UV9201 - Basic Course in Quantitative Research Methodology

Associate Professor Joshua Lawrence

October 12-13, 19-20 September 24
UV9214 Regression Analysis Associate Professor Johan Braeken August 22,23,29 and 30. August 15
UV9225 Introduction to Educational Measurement Professor Leslie Rutkowski Sep 4, 12, 18, and 25. Oct 2, 9, 23, and 30. August 21
UV9226 Introduction to Program Evaluation Professor David Rutkowski September 7, 8, 28, and 29 (half day) August 31
       
Kvalitativ metodologi      
UV9118 - Observasjonsmetodologi Professor Kirsti Klette November 6 - 7 + writing workshop December 11. October 23rd.

UV9120 - Design-based Research and Case Studies

Professor Sten Runar Ludvigsen  November 2-3 October 15

UV9111 - Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo

Førsteamanuensis Steinar Theie

25.- 27.oktober

25.september

UV9116 - Diskursanalyse og retorisk analyse

Professor Jan Grue 13.-14.november 16.oktober
       

Fagkurs

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline

UV9917H2 - Optimizing learning opportunities for students in preschool and beyond

Professor Veslemøy Rydland and Associate Professor Joshua Lawrence September 7-8 August 24
UV9362 - Measuring teachers’ and students’ mathematical competences Professor Guri Nortvedt/ Postdoctoral Fellow Jelena Radišić September 18-20 September 1

UV9412 - Political Philosophy of Education

Professor Torill Strand

October 24-25

October 1
UV9363 - Developing research in teacher education

Responsible: Associate Professor Britt Oda Fosse and post.doc. Hege Hermansen, University of Oslo

Lecturers: Professor Emerita Anne Edwards (University of Oxford), Lecturer Eli Lejonberg (University of Oslo)

October 24-25 October 9th

UV9917H1 - Metodiske og teoretiske innganger til literacy – et nordisk perspektiv

Førsteamanuensis Marte Blikstad-Balas (ILS) og Professor Kjell Lars Berge (ILN)

12. og 13. desember

28. november
UV9323 - Learning and memory systems Professor Athanasios Protopapas

September 25 and 27

September 1
       
       

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Påmledingsfrist/
registration deadline
Hvordan skrive prosjektbeskrivelse - Målgruppe: søkere for opptak på fakultetets doktorgradsprogram ved professor Monica Melby-Lervåg Programrådet for forskerutdanning august, 23, 2017 August 21, 2017
Journal publication – writing an abstract, reading peer reviews and writing revisions Professor Jorunn Møller and Professor Helen Gunter October 16-17, 2017  
Conducting Longitudinal Studies and Randomised Controlled Trials (RCTs) in Psychology and Education Professor II Charles Hulme August 29-30 August 21

Workshop on supervision of master theses/ Workshop om masterveiledning

Professor Anne Line Wittek 

Associate Professor Crina Damsa

Contact person: Olga Mukhina

September 12, December 6 / January 24, 2018 August 25

Annet

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Registreringsfrist
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater - program Prodekan for forskning, professor Helge Strømsø 11.09.2017 Invitasjon sendes ut
Helga Eng-forelesningen 2017/æresdoktorforelesning Åpen for alle 31.08.2017 Ingen
       
       
Publisert 9. mars 2017 17:47 - Sist endret 15. nov. 2017 11:14