Oppstartseminar - program høsten 2017

Seminaret ledes av forskningsdekan, professor Helge Ivar Strømsø

Oppstartseminaret er lagt til:

Dag: mandag  11 september

Tid: kl. 12.15 - 15.00

Sted: Fakultetets styrerom, 2. et., HE-hus

Litt om programmet:  

1. Prodekan for forskning  ønsker velkommen  og presenterer kort  doktorgradsprogrammet  samt Programrådet for forskerutdanning,

2. Presentasjon av nye kandidater  som forteller kort om egne forskningsprosjekter

3. Forskerutdanningskoordinator IPED, førsteamanuensis Kristin Hegna:   Kurstilbudet og kursvalg, redskapskurs

4. Kandidatenes representant i Programrådet for forskerutdanning, stipendiat Line Ingulfsen:  Å være  doktorgradskandidat på programmet ved UV-fakultetet.

5. Forskerutdanningskoordinator ILS, professor Glenn Ole Hellekjær: Fra prosjektbeskrivelse til avhandling – om veien til mål.

6. Forskerutdanningskoordinator ISP, førsteamanuensis Anett Kaale: Om veiledning.

7. Prodekan for forskning orienterer om forskning i utdanningsvitenskap, forskerutdannigsens fokus på generiske ferdigheter - hva kan man bruke forskerutdanningen til (i U&H sektoren, øvrige områder), kort om satsningen knyttet til mobilitet og mobiltetsmuligheter i forskerutdanningsperioden, om karriereplanlegging og annet? 

Spørsmål om doktorgradsprogrammet.

 

Meld deg på via nettskjema innen onsdag 6 september 2017 

Publisert 7. aug. 2017 11:01 - Sist endret 30. juli 2019 09:46