Seminar: Hvordan skrive prosjektbeskrivelse for søknad om opptak på doktorgradsprogrammet

Arrangør: Programrådet for forskerutdanning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Faglig ansvarlig og seminarledere: Professor Monica Melby-Lervåg

Dato: Onsdag 23.august 2017
Tidspunkt: 14.00 - 15.45
Sted: Seminarrom U35, HE-hus, Blindern, Universitetet i Oslo
Kursavgift: Nei

Tema:

Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et avgjørende kriterium for vurderinger av søknader til fakultetets doktorgradsprogram generelt og ved søknader til stipendiatstillinger utlyst av fakultetet spesielt. Prosjektbeskrivelsen må vurderes som godkjent hvis søknaden i sin helhet skal aksepteres. Erfaringsmessig er det mange som er usikre på hvilke krav som stilles til en slik prosjektbeskrivelse med hensyn til sjanger og innhold. I seminaret vil det bli gitt gode råd om hvordan man skal komponere og skrive en prosjektbeskrivelse ved søknad om opptak ved fakultetets doktorgradsprogram.

Informasjon om hva som må med i en prosjektbeskrivelse er også lagt ut på fakulteets nettkatalog om forskerutdanningen. Under denne informasjonen er det også lagt ut noe litteratur om emnet.

Kurset holdes på engelsk dersom det melder seg engelskspråklige kursdeltagere.

Påmelding:  Eget nettskjema.

Påmeldingsfrist: Mandag 21.august 2017

 

Publisert 15. juni 2017 18:44 - Sist endret 21. jan. 2021 15:43