Workshop om masterveiledning

Opplegget strekker seg over hele semesteret, og programmet ser slik ut:

1. samling: Tirsdag 12. september, seminarrom 232 HE

0900-0945: Velkommen og orientering om opplegget

0945-1000​​: Pause

1000-1130: "Den vanskelige veiledningen"

1130-1200: Konkrete avtaler for møter i mellomperioden NB: ta med kalender/avtalebok!

2. samling: Onsdag 6. desember, seminarrom 231 HE

OBS! Dato for siste samling er endret.

Ny dato og nytt sted: Mandag 5. februar 2018, seminarrom 233 HE

0900-1000: "Den vanskelige veiledningen"

1000-1015: Pause

1015- 1100: Tilbakemelding på tekst

1105-1145: Etiske retningslinjer for veiledning

1145-1200: Veien videre som veileder

Forarbeid

1. samling:

Identifisér og beskriv kort (1/2 - 1 side) en situasjon i din master veiledning som du opplever som problematisk eller utfordrende. Velg en situasjon som du opplever som et reelt problem – ikke en situasjon du allerede har løst på en strålende måte og gjerne vil fortelle om. Dersom det er nødvendig, merker du teksten din med "Fortrolig". Tekstene vil bli brukt på kurset som grunnlag for veiledning i grupper. NB: Opplegget forutsetter at alle har gjort forarbeidet.

Send teksten til Line Wittek senest mandag 11. september klokken 0900, i tillegg tar du med en utskrift til første samling.

2. samling:

Send inn ønsker til temaer du vil ha tatt opp i den siste samlingen til Crina Damsa (crina.damsa@iped.uio.no) innen utgangen av november. 

Publisert 6. okt. 2017 11:56 - Sist endret 25. jan. 2018 13:25