Kursoversikt høsten 2019

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs kan bli lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden.

Nettkatalogen for høstsemesteret samler forskerkurs i regi av fakultetet. Nettkatalogen er enda ikke klar.

Påmelding til kurs høsten 2019 skjer via studentweb  for egne kandidater. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet, må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Sensorveiledning for forskerkurs ved doktorgradsprogrammet UV

Tilbake til oversikten for nettkatalogen

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk      

UV9002 - Philosophy of Science 

The course is taught in English autumn 2019.

Professor Tone Kvernbek

Meeting 1: 

September 5-6

Meeting 2: 

October 3-4

Meeting 3: 

November 14-15

August 16

UV9010 - Research Ethics

Professor Jan Grue October 14-15 September 13
       

Forskningsseminar

(Mer informasjon vil bli lagt ut raskt)

     
UV9040A

FREMO, LEA, LeMoWe 

ved faglig kontaktperson

1. aman. Björn Andersson

   
UV9040B

HEDWORK, HumStud, CLEG, COSER 

ved faglig kontaktperson Professor Berit Karseth

Meeting 1: 

September 24

Meeting 2: 

October 29

Meeting 3: 

November 26

 
UV9040C

TextDIM, LINCon, ComPros Psykososiale vansker 

ved faglig kontaktperson

Professor Janne von Koss Torkildsen

Møte 1:

28.08.2019

TextDIM

Møte 2:

23.10.2019

ComPros

Møte 3:

20.11.2019

LINCon

 
UV9040D

TEPEC, LIDA, SISCO 

ved faglig kontaktperson professor Glenn Ole Hellekjær

Meeting 1

18.9

Meeting 2:

23.10

Meeting 3: 13.11

 
Metodologi      
UV9030 - Research Design Professor Marte Blikstad-Balas and Professor Veslemøy Rydland

October 10-11

 
       
Kvantitativ metodologi      
UV9202A - Basic Course in Quantitative Research Methodology. Part A Professor Joshua Lawrence August 22
August 29
September 4
September 12
September 19
(each session lasts 3 hours)
August 11
UV9202B - Basic Course in Quantitative Research Methodology. Part B Professor Arne Ola Lervåg

October 30
November 21
December 11
(each session lasts 5 hours)

September 15
UV9213 - Analysing Intervention Studies:  How Analysis of covariance works and how to use and interpret it Professor Charles Hulme September 24-25 August 30
UV9290 - Data Science - 5 sp  (joint teaching with MAE4000 ) Professor Johan Braeken See schedule for MAE4000 ) 9 Aug
UV9291 - Principles of Measurement   - 5 sp (joint teaching with MAE4011) Associate professor Björn Andersson See schedule for MAE4011) 7 Oct

UV9294 Analysis of Large-Scale Assessment Data

joint teaching with MAE4051

Professor II Andreas Frey

26 Aug - 12 Sep

Schedule here

9 Aug

UV9295 Program Evaluation

joint teaching with MAE4051

Professor II David Rutkowski

21 - 31 Oct

Schedule here

7 Oct

UV9253 Multilevel Models

joint teaching with MAE4112

Professor Ronny Scherer 1 Oct - 22 Nov 24 September
       
Kvalitativ metodologi      
UV9120 - Design-based Research and Case Studies Professor Sten Ludvigsen The course is cancelled. The next time the course is offered in the spring semester 2020.  

UV9111 - Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo (Emnet kan bli revidert for høsten 2019)

Førsteamanuensis Steinar Theie

7.-9. oktober

6.september

UV9118 – Observation methodology and observation design

  Next course fall 2020  

Fagkurs

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
UV9919H1 – Educationalization – or: Why and how we think that education is the key solution to all kinds of problems Professor Berit Karseth and Associate Professor Kirsten Sivesind August 12-14 June 16
UV9919H3 – Semiotics Ptofessor Torill Strand

The course is cancelled. 

 
UV9362- Measuring teachers’ and students’ mathematical competence Guri Nortvedt October 16-18  Skal gå H2020 - må kontrollere.Skal gå H2020 - må kontrollere.Skal gå H2020
UV9919H2 - Individual differences in learning, motivation, and well-being

Associate professor Riikka Mononen, professor Markku Niemivirta, University of Jyväskylä, Kokkola University Consortium Chydenius, Finland.

 

October 29, November 12-13 and November 26

The course is cancelled.

September 26
UV9325 - Assessment: instrument development, psychometrics and evidence-based practice Reinie Cordier, Vasiliki Diamanti, Renée Speyer and Rolf Vegar Olsen September 9-11 August 19

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Påmledingsfrist/
registration deadline
Workshop on Scientific Writing for Psychology, Education, and other Behavioral Sciences Department of Special Needs Education. Guest lecturer: Professor Robert V. Kail  September 25-27 August 25
Publishing in a SSCI journal: What do editors look for? Department of Special Needs Education. Guest lecturer: Professor R. Malatesha Joshi September 3 September 1
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater/ Introductory seminar. Programrådet for forskerutdanning 28.oktober 23 oktober
Ph.D on Track - ferdighetstilbud for nye kandidater  - UB      
Enkeltstående kurs ved UB UB    
Kurs ved USIT -      

Annet

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Registreringsfrist
Helga Eng-forelesningen 2019 Åpen for alle 10.10.2019 Åpent for alle

Hvordan skrive prosjektbeskrivelse 

Målgruppe: Søkere for opptak på fakultetets doktorgradsprogram

Seminar I regi av PFU ved prodekan for forskning, professor Helge Strømsø

18.09.2019

 

 

 

16.09.2019

 

PhD-day: Surviving your PhD UV-fakultetet 5.12.2019 Kommer. Arrangementet er åpent for alle PhD-studenter ved UV
Publisert 28. jan. 2019 13:49 - Sist endret 12. feb. 2020 09:30