Informasjon om forskerkurs utenfor fakultetet

Det er mulig å sjekke kurs ved andre institusjoner og i andre land. Bare vær oppmerksom på at kurs tatt utenfor UV-fakultetet må søkes benyttet som del av opplæringsdelen. Sett deg inn i kravene i opplæringsdelen og drøft planen med din veileder. Nedenfor er samlet en oversikt over steder å søke.

Forskerkurs utenfor fakultetet:

Portal for forskerkurs i samfunnsfag og utdanningsvitenskap

Forskerkurs ved Universitetet i Stavanger

Forskerkurs og stipend via NordForsk

Forskerkurs ved Universitetet i Turku

Forskerkurs ved ICO, Faculty of Behavioural Sciences, University of Twente

Forskerkurs ved Universitetet i Gøteborg, Nasjonal forskarskola i utdanningsvetenskap (LinCs-DSES)
 

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies, 

UV-fakultetets kontaktperson er førsteamanuensis Kirsten Sivesind

Publisert 18. aug. 2015 13:57