Kursoversikt høsten 2013

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden.

Nettkatalogen for høstsemesteret samler både forskerkurs i regi av fakultetets enheter og åpne forskerkurs i regi av Nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap ( NATED), eller i regi av NATED i samarbeid med fakultetets enheter.

Påmelding til kurs høsten 2013 skjer via studentweb  for egne kandidater eller kandidater tatt opp på program ved UiO. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet eller UiO, må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse.

Merk at de som ikke ønsker å levere paper eller annet arbeid, skal melde seg på kurs med en emnekoden satt  ”U” på slutten av emnekoden (f. eks. UV9214U). Det er mulig å ombestemme seg. Ta da kontakt med forskningskonsulenten ved din enhet. Kandidater som har gjennomført et kurs med «U» et semester og senere ønsker å ta kurset med dokumentasjon, får studiepoengreduksjon mot det ene studiepoenget som er oppnådd. Det oppnås ikke mer enn det antall studiepoeng som gis med dokumentasjon.

Karakterutskrift/gjennomført kurs

Fra og med våren 2013 får doktorgradskandidater ved UiO utskrift fra FS for gjennomført kurs. Dette er dokumentasjon som erstatter de gamle kursbevisenene utstedt tidligere. Bestilling av kursbevis gjøres også via Studentweb. Vær derfor nøye med å kontrollere din adresse som det framgår av informasjonen nedenfor, hvert semester. Mottaker av din bestilling er UV-studieinfo. De sender ut utskrift hver dag. Du kan også be om utskrift av forskningskonsulenten ved din enhet. Kandidater som har registrert gjennomført kurs i FS trenger ikke be om kursdokumentasjon etter hvert gjennomførte kurs. FS lagrer alle kurs gjennomført.

Litt om studentweb - viktig

Doktorgradskandidater skal ikke betale semetseravgift for å melde seg på forskerkurs. Når du har logget deg inn på StudentWeb, må du klikke på "registrer deg"
i venstremenyen. Så velger du "avtalebekreftelse phd". Du kommer da til siden for "kontaktinformasjon". Det er viktig at du hvert semester sjekker at informasjonen på denne siden er riktig og gjør eventuelle endringer om nødvendig.

Neste side er "avtaleinformasjon". Gå så videre til neste side som heter "Utdanningsplan del 1". Du må bekrefte denne planen før du
kan melde deg til emner i neste bilde som heter " Utdanningsplan del 2".

Vær oppmerksom på at dersom du skal melde deg på doktorgradskurs etter 01.02 eller 01.09, må du foreta de grep som står i tekst under overskriften "Utdaningsplan del 2" dvs. du må truykke på "lagre" slik at du kommer til neste bildet "Meldinger til undervisning og eksamener".  Her kan du melde deg til det kurset du ønsker å melde deg til ved å søke opp kurset.

For mer informasjon om forskerkurs,seminar og studiepoeng.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk      
UV9010 Forskningsetikk Professor Berit Rognhaug 1.-2.oktober 2013 1.september

UV9001 Philosophy of Science  går på engelsk denne høsten.

Beskrivelse av kurs i Vitenskapsteori  på norsk.

Professor Tone Kvernbekk og professor Leif Lahn

Samling I: 19. og 20. september

Samling II: 17. og 18. oktober

Samling III: 21. og 22. november

 
Kvantitativ metodologi      
UV9201 Quantitative methodology Ass. prof. Thor Arnfinn Kleven August 29-30, and September 5-6. August 12

UV9251 - Two-level structural equation modeling (SEM)

Professor Jan-Eric Gustafsson September 26-27 September 15

UV9250 - Equating test scores with IRT techniques

Professor emeritus Norman Verhelst/ Professor
Jan-Eric Gustafsson
October 21-23  
Kvalitativ metodologi      
UV9111 Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo    Professor Reidun Tangen og amanuensis Steinar Theie 9.-11. oktober 30. august
UV9112 Interaction Analysis: Methodological Perspectives on Learning and Communication Ass. prof. Ingvill Rasmussen, Ass. prof. Hans Christian Arnseth, Ass.prof. Anniken Furberg 20.8, 1.10 and 10.12 10. August
UV9230 Listening to children's voices. Methodological challenges and possibilites

Professor Alison Clark

31. oktober-1. november 16. september

Fagkurs

Kurs/ Course Ansvarlig/ Responsible Dato/ Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
       

UV9344 - Institutional perspectives on the relationship between policy and practice

Associate Professor Gunn Søreide in cooperation with Professor Jorunn Møller (NATED, Track 3) August 26-27th August 10th
UV9345 - Inquiry dialogues, comprehension, and argumentation Professor Ivar Bråten (NATED, track 1) September 12-13th August 26th
UV9407 - Aims of Education Prof. Tone Kvernbekk October 28-29 October 1st
UV9406 - John Dewey – grunnleggende trekk i hans pedagogiske tanke: demokratisk oppdragelse, estetiske aspekter ved erfaring og pedagogikk som religiøs tro. Prof. Hansjörg Hohr 21-22 november 1 november
UV9403 Learning Mathematics  and Science through Representations Sten Ludvigsen (NATED, track 2) 11-13 September 1 September
Learning perspectives for media design for museums, science centers and heritage sites Associate Professor Palmyre Pierroux September 26 September 6

UV9343 - Government Policy, School Administrative Practice, and Teaching: Infrastructure and Practice

Professor Jorunn Møller, University of Oslo, in cooperation with Associate Professor Gunn Søreide, University of Bergen.(NATED, track 3) November 7-8th October 21th
UV9408 - Policy Analysis in Education Professor Peter Maassen September 19-20 September 12

UV9346 - Linguistic perspectives on teaching writing

Professor Frøydis Herzberg, førsteamanuensis Jonas Bakken November
18-19
October 18th

UV9347 - What does professional learning mean for teachers and teacher educators?

Professor Andreas Lund, førsteamanuensis Anniken Furberg November 21-22  
       

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Påmledingsfrist/
registration deadline
Publishing a Paper in Education or Psychology Professor Charles Hulme 18-19. september 25. august
Hvordan skrive prosjektbeskrivelse Professor Monica Melby-Lervåg 21. august 2013 Fredag 16. august

Methodological challenges and opportunities using videotaped observations of relationship

Professor Monica Dalen and professor Margaret Owen September 4 August 31

Annet

Kurs/ course Ansvarlig/ responsible Dato/ date Registreringsfrist
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater Prodekan for forskning, professor Monica Melby-Lervåg Onsdag 11.09.13 Kommer senere
Helga Eng-forelesningen 2013  Åpen for alle   Ingen
Nasjonale ph.d. dager, NATED Kun for NATED kandidater 16 - 18 oktober  
       

Forskerforum

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
     

 

Publisert 15. okt. 2015 14:17 - Sist endret 25. juni 2021 17:37