Kursoversikt våren 2013

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende.

Påmelding til kurs fra og med våren 2013 skjer via studentweb  for egne kandidater eller kandidater tatt opp på program ved UiO. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet eller UiO, må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse.

Litt om studentweb - viktig

Doktorgradskandidater skal ikke betale semetseravgift for å melde seg på forskerkurs. Når du har logget deg inn på StudentWeb, må du klikke på "registrer deg"
i venstremenyen. Så velger du "avtalebekreftelse phd". Du kommer da til siden for "kontaktinformasjon". Sjekk at informasjonen på denne siden er
riktig og gjør eventuelle endringer om nødvendig.

Neste side er "avtaleinformasjon". Gå så videre til neste side som heter "Utdanningsplan del 1". Du må bekrefte denne planen før du
kan melde deg til emner i neste bilde som heter " Utdanningsplan del 2".

Vær oppmerksom på at dersom du skal melde deg på doktorgradskurs etter 01.02 eller 01.09, må du foreta de grep som står i tekst under overskriften "Utdaningsplan del 2" dvs. du må trykke på "lagre" slik at du kommer til neste bildet "Meldinger til undervisning og eksamener".  Her kan du melde deg til det kurset du ønsker å melde deg til ved å søke opp kurset.

For mer informasjon om forskerkurs og seminar.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk  

 

 
UV9001 Philosophy of Science   (Vitenskapsteori ) Professor Tone Kvernbekk og professor Leif Lahn  24. and 25  January, 21 and  22. February, 11 and 12. April 15. januar eller så snart som mulig
Kvantitativ metodologi      
UV9214 Regresjonsanalyse Professor Jan-Eric Gustafsson 14. og 15.februar 22. januar
UV9212 Meta-analyse Professor Monica Melby-Lervåg 6. og 7.mai 12. april

UV9213 Using Regression Flexibility: Dummy coding and ANCOVA models

Professor Charles Hulme April 9 and 10 March 15
UV9211 Introduksjon til latent variabel analyse Professor Arne Lervåg 13, 14, og 15. mars 1. mars
UV9215 Latent variabelanalyse: strukturelle modeller, longitudinelle modeller og flergruppeanalyser  Professor Arne Lervåg 18. og 19. mars 1. mars
UV9220 - Introduction to Rasch-analysis with Rumm 2030 Forsker Rolf Vegard Olsen og forsker Guri Nortvedt 22-24. april  
UV9250 Equating test scores with IRT techniques Professor emeritus Norman Verhelst/ Professor
Jan-Eric Gustafsson
June 3-5 May 22
Mixed Methods      
UV9501 Mixed methods NATED track 1, professor Solveig-Alma Halaas Lyster
Key lecturer: Burke Johnson, University of South Alabama
March 19-20 February 26
Kvalitativ metodologi      
UV9101 Qualitative Methods Professor Leif Lahn     28. feb,1. mars, 21. og 22. mars 15. feb
UV9112 Interaction Analysis: Methodological Perspectives on Learning and Communication Ass. prof. Ingvill Rasmussen, Ass. prof. Hans Christian Arnseth, Dr. Anniken Furberg 20.8, 1.10 and 10.12. 1. June

Qualitative analysis of documents and texts

NATED track 3, Associate Professor Gunn Søreide, University of Bergen in cooperation with Professor Jorunn Møller (ILS), University of Oslo June 6-7 th May 10th

Fagkurs

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible, track Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
UV9342 Assessment in Education: Traditions and Trends Professor Jorunn Møller and Associate Professor Gunn Søreide (NATED track 3) February 25-26 January 31
UV9341 Beginning teachers and mentoring schemes Professor Eyvind Elstad, Associate Professor Dijana Tiplic og Associate Professor Christian Brandmo March 4-6 February 20
UV9322 Video-taped observations of parent-child/teacher-child dyads Professor Margaret Owen March 13 and 14 February 13
       
UV9340 New approaches to research on the teaching and learning of subjects Professor Frøydis Hertzberg, Associate Professor Eva Thue Vold and Postdoctoral Fellow Ole Kristian Bergem April 17-18 March 22
UV9321 Language development and reading disabilities Professor Solveig-Alma Halaas Lyster (NATED, track 1) May 23-24 April 30

UV9320 Mentalisering. Et teoretisk og praktisk verktøy i møte med barn og unge med psykososiale vansker

Professor Finn Skårderud

7. og 8.mars

14. februar

 

Qualitative analysis of documents and texts Associate Professor Gunn Søreide in cooperation with Professor Jorunn Møller (NATED, Track 3) June 6-7 th  May 10th
An introduction to systematic reviews Rolf V. Olsen, Sten Ludvigsen and Ola Erstad June 3-4 th May 15th
UV9401 Methodologies of studying
transforming literacies

Ola Erstad (NATED, track 2)

18-19 mars

February 15

UV9402 Knowing and Living in Academia: conceptualising and examining new epistemic living spaces Karen Jensen (NATED, track 4) May 2-3 April 15th
UV9403 Learning Mathematics  and Science through Representations Sten Ludvigsen (NATED, track 2) 11-13 september 1 June
Læring og mediedesign i museer Førsteamanuensis Ingeborg Krange og Førsteamanuensis Palmyre Pierroux 26 september 15 august

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date Påmledingsfrist/
registration deadline
       
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater/ Introductory seminar. Programrådet for forskerutdanning    
       

Forskerforum

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
Forskerforum    

 

Publisert 15. okt. 2015 14:17 - Sist endret 25. juni 2021 18:40