Kappeseminar del 2 (redskapskurs)

Dette kurset er designet for ph.d.-kandidater som er i sluttfasen av arbeidet med en artikkelbasert avhandling. I kurset gjennomgås kriteriene for avhandlingens kappe ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV).

Om kurset

 • Arrangør: Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV)
 • Undervisning: hver vår
 • Studiepoeng: 0 ECTS (redskapskurs)
 • Kursaktiviteter: Arbeid med disposisjon og utfordringer knyttet til egen kappe. Kursdeltakere skal være til stede minimum 80%.
 • Språk: Engelsk hvis ønske fra deltakere, ellers norsk.
 • Kursansvarlig: Lisbeth M. Brevik
 • Datoer 2022: 20.-21. januar. Tid: 09-16
 • Sted: Helga Engs hus aud. 3 den 20.01.22. Helga Engs hus Aud. 1 den 21.01.22.

Kursinnhold

Kurset legges opp som en intensiv to-dagers workshop der kandidatene skal utvikle en klar forståelse av kriteriene for kappen ved UV, og arbeide med struktur og innhold i egen kappe.

Vi diskuterer kravene og analyserer eksempler på tidligere avhandlinger.  Det settes av tid slik at hver enkelt deltaker kan jobbe med egen plan og utkast.

Læringsutbytte:

 • Forståelse av krav til kappen ved UV.
 • Kunnskap om ulike måter å skrive kappen på i tråd med gjeldende krav. 
 • Være i stand til å analysere tidligere innleverte artikkelbaserte avhandlinger, og identifisere en hensiktsmessig tilnærming til arbeidet med egen kappe. 
 • Identifisere, anvende og reflektere kritisk over tilnærminger til arbeidet med egen kappe.

Opptak

Ph.d.-kandidater ved UV vil gis prioritet, men det er også mulig for andre å søke opptak til kurset. Deltakere skal ha fullført sin midtveis-evaluering. Ph.d.-kandidater som er i en tidligere del av sitt ph.d.-løp anbefales del 1 av kurset. Det vil ikke være krav om å ha deltatt på del 1 for å delta på del 2.

Påmelding via nettskjema.
Påmeldingsfrist 13. januar, 2021.

Agenda 2022

Dag 1: 20. januar

Fokus på struktur og kriterier

 • 09.15 – 09.30    Velkommen ved Lisbeth M. Brevik
 • 09.30 – 11.15    Deltakerne jobber individuelt med disposisjon til egne kapper. Gode ekspempler på nylig skrevne kapper, som kan benyttes som modell-tekster, vil bli gitt. Hva slags struktur kan være hensiktsmessig og relevant for din kappe og hvorfor? Hvilke utfordringer ser du?
 • 11.15 – 12.00    Kriterier for kappen i avhandlinger ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Lisbeth M Brevik
 • 12.00 – 13.00    Lunsj
 • 13.00 – 14.15    Felles diskusjon om struktur for kappen, fasilitator Lisbeth M. Brevik
 • 14.30 – 16.00    Informasjon og diskusjon om sammenheng og mulig overlapp mellom kappe og artikler, fasilitator Lisbeth M. Brevik
 • 16.00 – 17.30    Middag (deltakelse frivillig)

Dag 2: 21. januar

Fokus på innhold og bidrag

 • 09.15 – 09.30  Q&A, fasilitator Lisbeth M. Brevik
 • 09.30 – 11.00  Deltakerne fortsetter arbeidet med egne kapper. Referer til minst ett av eksemplene gitt. Sammenlikn forskningsspørsmål/ mål i kappen og artiklene. Identifiser bidragsdelen i kappe-eksemplene og vurder overførbarhet til din egen kappe. Notér minst én utfordring eller spørsmål knyttet til arbeidet med din egen kappe.
 • 11.00 – 12.30  Felles diskusjon med kommentarer og spørsmå fra forrige del, fasilitator Lisbeth M. Brevik
 • 12.30 – 13.30  Lunsj
 • 13.30 – 14.30  Forelesning om erfaringer fra arbeidet med kappen ved Ingrid M. Rodrick Beiler, tidligere Ph.d.-kandidat ved UV, nå førsteamanuensis ved OsloMet
 • 14.30 – 15.30 Oppsummering og veien videre ved Lisbeth M. Brevik

Litteratur

Kontakt

Faglig kursansvarlig: Lisbeth M. Brevik

Kursadministrasjon: Sandra R. Nielsen

Publisert 11. jan. 2022 11:28 - Sist endret 12. apr. 2022 12:16