Opplæringsdelen

Forskerutdanningen består av en opplæringsdel med kurs og seminar med et omfang av minimum 30 studiepoeng, samt arbeid med en avhandling. Opplæringsdelen skal også gi øvelse i faglig formidling.

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen er I noen grad individuell og er ment å bygges rundt kandidatens behov knyttet til forskningsarbeidet.

Opplæringsdelen skal dekke minimum 30 studiepoeng og omfatter kurs i vitenskapsteori og etikk, kurs i kvalitativ og kvantitativ metodologi, samt fagkurs. Det faglige tilbudet av kurs og seminarer varierer fra semester til semester. Enkelte emner f.eks. innen vitenskapsteori, etikk og basiskurs innen metodologi går fast hvert år, og enkelte emner blir satt opp særskilt uten av disse vil bli satt opp senere. Informasjon om kurs oppdateres fortløpende så det er nyttig å sjekke kurssidene jevnlig. Du bør også sjekke kurs ved andre institusjoner og i andre land. Dersom du tar kurs utenfor UV-fakultetet, må du søke om å kunne benytte dette som en del av opplæringsdelen. Sett deg inn i kravene til opplæringsdelen og drøft planen med din veileder. Les her for mer informasjon om forskerkurs.

Egne kandidater melder seg på kurs via Studentweb. Kandidater som ikke er tatt opp på programmet ved UV-fakultetet, melder seg på via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Kursene finner du I fakultetets nettkatalog. Vær oppmerksom på at personer som ikke er på program, må som et minimum ha gjennomført mastergrad for å kunne melde seg på. Denne gruppen kursinteresserte kommer inn dersom det er plass og etter at kandidater på doktorgradsprogram er kommet med.

Emner som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato. Opplæringsdelen må være slik at den sammen med arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning.

Rammer for opplæringsdelen:

De obligatoriske komponentene i opplæringsdelen skal ikke knyttes til konkrete kurs men til tema.Tema fordeler seg i bolker på 10 stp x 3. Dette gir da følgende fordeling

Obligatoriske tema/ emner

Vitenskapsteori:                         7 stp  
Etikk:                                          3 stp       = 10 studiepoeng
   
Metodologi:   
Kvalitativ metodologi                 5 stp  
Kvantitativ metodologi               5 stp        = 10 studiepoeng
   
Sum obligatoriske tema/ emner                = 20 studiepoeng
--------------------------------------------------------------------------------------
Sum valgfri del                                          = 10 studiepoeng
--------------------------------------------------------------------------------------
Sum opplæringsdel                                = 30 studiepoeng

For ytterligere informasjon om opplæringsdelen, kan du gå til egen informasjonsside om dette eller til programplanen. Fakultetet har også utarbeidet en egen nettkatalog hvor du finner kurs for høst og vår.

Publisert 18. aug. 2015 14:07 - Sist endret 10. sep. 2015 18:18