Seminar: Hvordan skrive prosjektbeskrivelse for søknad om opptak på doktorgradsprogrammet

Arrangør: Programrådet for forskerutdanning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Faglig ansvarlig og seminarledere: Professor Monica Melby-Lervåg

Dato: Tirsdag 23.august 2016
Tidspunkt: 14.00 - 15.45
Sted: Seminarrom 234, HE-hus, Blindern, Universitetet i Oslo
Kursavgift: Nei

Tema:

Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen er et avgjørende kriterium for vurderinger av søknader til fakultetets doktorgradsprogram generelt og ved søknader til stipendiatstillinger utlyst av fakultetet spesielt. Prosjektbeskrivelsen må vurderes som godkjent hvis søknaden i sin helhet skal aksepteres. Erfaringsmessig er det mange som er usikre på hvilke krav som stilles til en slik prosjektbeskrivelse med hensyn til sjanger og innhold. I seminaret vil det bli gitt gode råd om hvordan man skal komponere og skrive en prosjektbeskrivelse ved søknad om opptak ved fakultetets doktorgradsprogram.

Informasjon om hva som må med i en prosjektbeskrivelse er også lagt ut på fakulteets nettkatalog om forskerutdanningen. Under denne informasjonen er det også lagt ut noe litteratur om emnet.

Påmelding:  Eget nettskjema.

Påmeldingsfrist: Mandag 22.august 2016

 

Publisert 30. juni 2016 18:04 - Sist endret 19. aug. 2016 20:26