Kursoversikt våren 2012

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden.

For mer informasjon om forskerkurs og seminar.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk  

 

 
Vitenskapsteori Professor Tone Kvernbekk og professor Leif Lahn  26.-27. januar, 23.-24. februar og 12.-13. april 15. januar eller så snart som mulig
Kvantitativ metodologi      
Komplekse utvalg og flernivåanalyse Professor Jan-Eric Gustafsson 29. februar, 1. mars og 2. mars 15. februar
Meta-analyse Post.doc. Monica Melby-Lervåg 12. og 13. mars 13. februar
Introduksjon til latent variabelanalyse Førsteamanuensis Arne Lervåg 21., 22. og 23. mars 20. februar
Latent variabelanalyse: Strukturelle modeller, longitudinelle modeller og flergruppeanalyse Førsteamanuensis Arne Lervåg 27. - 28. mars 20.februar
Kvalitativ metodologi      
Qualitative Methods Professor Leif Lahn 7-8th and 29-30th of March 10th of February
       

Fagkurs

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Topics in computer supported collaborative learning (CSCL) Professor Anders Mørch and Professor Sten Ludvigsen (InterMedia/CHANGE) 31 October 2011 (full day), Feb. 16 and May 10 (half days) 21 October 2011; Paper (v.1) by:  Feb 10, 2012

Assessing cognitive processes in reading comprehension

Professor Ivar Bråten/NATED spor 1  May 14-15 April 13

Conceptions of practice and practical knowledge in Aristotle and neo-Aristotelianism

Professor Tone Kvernbekk 10-11th of May 30th of March

Challenges in Conducting Comparative Studies and Methodological Issues in Document Analysis

Professor Liv Duesund and professor Elliot Turiel / Disruptive Behavior in Schools May 22 April 23
School Leadership and Student Outcomes Professor Jorunn Møller (ILS), Professor Berit Karseth (PFI), and Associate Professor Gunn Søreide, University of Bergen/NATED spor 3 og ILS May 30-31 April 23
Teacher education and teacher professional learning

Professor Trond Eiliv Hauge & Professor Kirsti Klette,
Adjunct Professor Karen Hammerness, Dr. Jenni Whitcomb /TEPEC and SISCO, ILS

June 11th

May 29th

Å skrive for vurdering - et kurs i vitenskapelig skriving og fagfellevurdering Professor Trond Eiliv Hauge og universitetslektor Karl Henrik Flyum (ILS) 20-21. mars 20. februar
Challenging multilingual issues in the educational systems Professor Kamil Øzerk June 12-13  
       

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date Påmledingsfrist/
registration deadline

Seminar for veiledere og kandidater på fakultetets program. Tid: kl. 12.15.

Viser til egen utsendt e-post

Programrådet for forskerutdanning 18.01.12  
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater/ Introductory seminar. Tid: kl. 12.15 - 15, Sted: Fakultetets styrerom Programrådet for forskerutdanning 15.02.12 Sender ut egen invitasjon/A special invitaion will be sent
Fagsosialt møte/ Social gathering seminar med alle kandidater på fakultetets doktorgradsprogram, kl. 15.15 - 16.30 Programrådet for forskerutdanning 15.02.12 Sender også ut egen invitasjon/ A special invitaion will be sent to all candidates

Forskerforum

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
Doktorgradsforum ISP Reidun Tangen 19.03.12
Forskerforum Intermedia (CHANGE research meetings) Anders Kluge og Nils Otto Steen-Utheim See research meetings' program

 

Publisert 15. okt. 2015 14:20 - Sist endret 18. feb. 2019 13:35