Kursoversikt våren 2014

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden (siden er under arbeid).

Nettkatalogen for vårsemesteret samler både forskerkurs i regi av fakultetets enheter og åpne forskerkurs i regi av Nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap ( NATED), eller i regi av NATED i samarbeid med fakultetets enheter.

Påmelding til kurs våren 2014 skjer via studentweb  for egne kandidater eller kandidater tatt opp på program ved UiO. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet eller UiO, må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse.

Mer informasjon om studentweb og karakterutskrift for gjennomført kurs

 

For mer informasjon om forskerkurs og seminar.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk  

 

 

UV9001 Philosophy of Science   (Vitenskapsteori )

The course will be presented in English this spring semester

Professor Tone Kvernbekk og professor Leif Lahn

1. samling 30. og 31 januar:

(30.januar: seminarrom 234 fra kl. 9 - 12; seminarrom 232 fra kl. 12 - 16 og 31 januar: seminarrom U35 fra kl. 09 - 12; seminarrom 234 fra kl. 12 - 16) 
 

2. samling 20 . og 21 februar:

( 20. februar: seminarrom 234 fra kl  09.- 16; 21. februar:  seminarrom 231 fra kl. 09. - 16.)
 

3. samling 10 og 11 april:

(10. april: seminarrom U 36 fra kl. 09.-16; 11. april: seminarrom  231 fra kl. 09. - 16)

10.01.2014

UV9010 Research Ethics Professor Berit Rognhaug April 8 and 9 February 28
Kvantitativ metodologi      
UV9211 Introduksjon til latent variabelanalyse Professor Arne Lervåg 12, 13, og 14 mars 1 mars
UV9215 Latent variabelanalyse: strukturelle modeller, longitudinelle modeller og flergruppeanalyser Professor Arne Lervåg 17 og 18 mars 1 mars
UV9214 Regresjonsanalyse Førsteamanuensis Thor Arnfinn Kleven 10 og 11 februar 1 februar
UV9212 Meta-analyse Professor Monica Melby-Lervåg  27. og 28. mars  
UV9213 Using Regression Flexibility: Dummy coding and ANCOVA models Professor Charles Hulme 6. og 7. mai  
       
       
       
Kvalitativ metodologi      
UV9101 Qualitative Methods Professor Leif Lahn January 27-28, February 24-25 January 15
       

Fagkurs

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible, track Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
NATED phd course
UV9351 - Social Processes and the Development of Language and Literacy: Substantive and Methodological Issues

Prof. Ivar Bråten, Track 1

Lecturers/Resource persons: Professor Catherine Tamis-Lemonda and professor Catherine Snow

February 6-7 January 20
NATED, track 3 PhD course
Comparative research (methods)
Responsible: Associate Professor Gunn Søreide, University of Bergen, and Associate Professor Kirsten  Sivesind, University of Oslo
Guest Professors: Susan Robertsen, Roger Dale
Location: University of Bergen
March 20-21  
NATED phd course
UV9350 - The role of morphology in Language and Literacy development

Prof. Solveig-Alma Halaas Lyster, Track 1

Lecturer: Professor Joanna Carlisle, School of Education, University of Michigan

May 22-23 May 9
UV9409 Hannah Arendt: Worldliness, plurality, and education Affiliated researcher Helgard Mahrdt May 21 and 22 May 1
UV9349 - Data - a key to the governing of education? Europeanization, evaluation and policy learning

Location: University of Oslo
Responsible: Associate Professor Kirsten Sivesind, University of Oslo and Associate Professor Gunn Søreide, University of Bergen

Guest Professor: Professor Jenny Ozga, University of Oxford, UK, Professor Martin Lawn, University of Edinburgh, UK, Professor Sotira Grek, University of Edinburgh, UK
June 2-3 Evaluation form
UV9348- Teachers’ Professional Competence, Career Development and the Need for
Beginning Teacher Induction
Responsible: Professor Eyvind Elstad, Researcher Rolf Vegar Olsen, Associate Professor Christian Brandmo and Associate Professor Dijana Toplic
Guest Professors: Jürgen Baumert , the Max Planck Institute for Human Development, Berlin
 June 19-20  
Researching Professional Learning and Development

This course is organized as a collaboration between EARLI SIG 14, NATED tracks 4 and 2, and the  FALK research group.

Responsible: Prof. Monika Nerland, Prof. Kirsti Klette, Prof. Andreas Lund
Guest Professor: Professor Helen Timperley, University of Auckland

August 25-26  
JustED: Observasjonsmetodologi/videoobservasjon Profesosor Kirsti Klette, professor Bente Hagtvedt, professor Hilda Borko August  
NATED, track 2 PhD course
Analyses of Artefact Collection
Professor H. Borko og professor K. Klette    

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date Påmledingsfrist/
registration deadline
       
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater/ Introductory seminar. Programrådet for forskerutdanning Utsatt til høsten .

Writing for Publishing in International Journals

Professor II Anne Edwards, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo, and Oxford University, in collaboration with professor Bente Hagtvet, Department of Special Needs Education, University of Oslo May 27 May 12

Using observational ratings of caregiver-child interactions in research: Methodological issues and challenges, publishing and peer review

Professor II Margaret Tresch Owen, Faculty of Educational Sciences, University of Oslo and The University of Texas at Dallas in Collaboration with professor Monica Dalen, Department of Special Needs Education, University of Oslo and professor Bente Hagtvet, Department of Special Needs Education, University of Oslo

May 14 May 1

Forskerforum

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
Forskerforum    

 

 

   

 

Publisert 15. okt. 2015 13:51 - Sist endret 12. jan. 2017 14:59