Kursoversikt våren 2015

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden (siden er under arbeid).

Nettkatalogen for vårsemesteret samler både forskerkurs i regi av fakultetets enheter og åpne forskerkurs i regi av Nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap ( NATED), eller i regi av NATED i samarbeid med fakultetets enheter.

Påmelding til kurs våren 2015 skjer via studentweb  for egne kandidater eller kandidater tatt opp på program ved UiO. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet eller UiO, må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Mer informasjon om studentweb og karakterutskrift for gjennomført kurs

For mer informasjon om forskerkurs og seminar.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk  

 

 

UV9001 - Kurs i vitenskapsteori  (Kurset går på norsk våren 2015)

 

(UV9001 - Philosophy of Science)

 

 

Professor Tone Kvernbekk og professor Leif Lahn

1. samling: 29. og 30. januar

2. samling: 19. og 20. februar

3. samling: 16. og 17. april

Timeplan, se:

10.01.2015

Kvantitativ metodologi      
UV9211 - Introduction to path-analysis and structural equation modeling Professor Arne Lervåg March 18-20 March 1
UV9215 - Structural equation modeling: Longitudinal models and multi-group models Professor Arne Lervåg March 23-24 March 1
Kvalitativ metodologi      
UV9101 - Kvalitativ metodologi Professor Leif Lahn

1. samling: 5.-6. mars

2. samling: 26.-27. mars

15. februar
UV9112 - Interaction Analysis: Methodological Perspectives on Learning and Communication

Associate professor Hans Christian Arnseth, associate professor Ingvill Rasmussen, associate professor Anniken Furberg

February 12, March 18 and April 29 January 25

Fagkurs

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible, track Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline

NATED track 2 PhD course:

Game Oriented Learning Designs - level 1 an introduction

Game Oriented Learning Designs - level 1 an introduction

Aalborg University (Research Lab: ICT and Designs for learning) in collaboration with, Stockholm University (Department of Computer- and Systems Sciences), and University of Oslo (Department of Education).

Teachers: Staffan Selander, Morten Misfeldt, Robert Ramberg, Thorkild Hanghøj, Uno Fors, Hans Christian Arnseth, Kenneth Silseth, Thomas Duus Henriksen, Rikke Magnussen, Harko Verhagen

Oslo, January 19-20 (Forskningsparken, Seminar Room 205)

Stockholm, March 2-3

Copenhagen, May 11-12

 

 

NATED track 2 PhD course

Observation Methods/Course in using the CLASS observation manual - UiS
Responsible: prof Sigrun Ertesvåg (UiS), prof Elaine Munthe (UiS), prof Kirsti Klette (UiO)

Location: University of Oslo

January 21-22  

NATED track 3 PhD course

New Policy Actors and Education Policymaking

Track 3 - PhD course: Knowledge production and the role of consultancy in public services and education policy at national and local levels

Guest Professor: Helen Gunter, University of Manchester

Location: University of Oslo

February 3-4 17.01.2015
NATED track 1 PhD course: UV9461 Bilingual students in early education and Beyond

Professor Vibeke Grøver
 

Guest lecturer: professor Paul Leseman, Utrecht University, and Professor Catherine Snow, Harvard University

February 26-27 12.02.2015
UV9354 Teacher evaluation/teacher appraisal

Professor Eyvind Elstad & Professor  Sylvi S. Hovdenak University of Oslo
Guest Lecturers: professor  Maria Assunção Flores (University of Minho, Portugal), professor Peter van Petegem (University of Antwerp).

March 23-24 19.03.2015
NATED track 2 PhD course

Artefacts Collection as Measures of Instructional Quality

Responsible: Prof Hilda Borko, Stanford University and prof Kirsti Klette, UiO.
Location: University of Oslo

April  
NATED track 1 PhD course: UV9915V1 New literacies: Reading and learning with Internet technologies

Professor Øistein Anmarkrud and professor Vibeke Grøver.
Guest lecturer: Professor Donald Leu, University of Connecticut

May 20-21  

NATED track 4

UV9411 - Research traditions in the field of higher education

Prof. Peter Maassen, Prof. Monika Nerland and Prof. Andreas Lund

Guest lecturer: Prof. Sari Lindblom-Ylänne, University of Helsinki

May 28-29 May 10
NATED track 3 PhD course
UV9356 - Equity-Oriented Reform Amid Standards-Based Accountability: A Qualitative Comparative Analysis

Responsible: Professor Jorunn Møller, and Associate Professor Kirsten Sivesind, University of Oslo.
Guest Professor: Tina Trujillo, UC Berkeley

June 2-3 May 19

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date Påmledingsfrist/
registration deadline
       
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater/ Introductory seminar. Programrådet for forskerutdanning    
Writing workshop Prof. Anne Edwards February 26 February 19

Forskerforum

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
Forskerforum    

 

Publisert 15. okt. 2015 14:15 - Sist endret 8. feb. 2016 18:13