Kursoversikt våren 2016

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden (siden er under arbeid).

Nettkatalogen for vårsemesteret samler både forskerkurs i regi av fakultetets enheter og åpne forskerkurs i regi av Nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap ( NATED), eller i regi av NATED i samarbeid med fakultetets enheter.

Påmelding til kurs våren 2016 skjer via studentweb  for egne kandidater eller kandidater tatt opp på program ved UiO. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet eller UiO, må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk  

 

 

UV9001 - Kurs i vitenskapsteori  (Kurset går på norsk våren 2016)

 

(UV9001 - Philosophy of Science)

 

 

Professor Tone Kvernbekk og professor Leif Lahn

1. samling: 28. og 29. januar 2016 - alle

2. samling: Gruppe 1: Tone Kvernbekk 25. og 26. februar 2016 - rom 231. Gruppe 2: Leif Lahn 10. og 11.mars 2016 - rom 232.

3. samling: Gruppe 1: Tone Kvernbekk 14. og 15. april 2016 - rom 231. Gruppe 2: Leif Lahn 28. og 29. april 2016 - rom 232.

 

 15. januar 2016

Mixed Methods      
UV9501 Mixed Methods

Associate Professor Lisbeth M. Brevik.

Guest lecturer: Professor Burke Johnson, University of South Alabama, USA

May 9th -11th, with an optional writing workshop on May 12th. April 18th 2016
Kvantitativ metodologi      
UV9916V1 - Bayesian Statistics for Educational Research Professor David Kaplan 19.-21. januar 6. januar
UV9212 - Meta-analyse Professor Monica Melby-Lervåg 31.mars og 1.april 11. mars

UV9211 - Introduction to path-analysis and structural equation modeling

Professor Arne Lervåg April 6-8 March 20

UV9215 - Structural equation modeling: Longitudinal models and multi-group models

Professor Arne Lervåg April 11-12 March 20
UV9256 - Computerized Adaptive Testing (CAT) David Magis, Vaishali Mahalingam, Johan Braeken 25.-27. april 4. april 2016

UV9213 - Using Regression Flexibility: Dummy Coding and ANCOVA-models

Professor Charles Hulme May 10-11 April 25
Kvalitativ metodologi      

UV9101A - Basic Course in Qualitative Research Methodology (General part) (2 credits)

Professor

Leif Christian Lahn

January 21-22

January 10

UV9101B - Basic Course in Qualitative Research Methodology (Specific part) (3 credits)

Professor
Leif Christian Lahn

February 29 and March 1 February 14

Fagkurs


 

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible, track Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline

Literacies, learning and cultural dynamics

The course is arranged by University of Gothenburg and University of Oslo.

February 2 (online meeting)

Gothenburg, March 2-3

Oslo, April 12-13

(Forskningsparken, Møterom Infra)

November 10, 2015
PAPER SEMINAR for participants of UV9357 -Developing functional scientific literacy by school science teaching (autumn 2015) Professor Erik Knain, Professor Marianne Ødegaard and Professor Kirsti Klette, University of Oslo February 11  

UV9359 - Curriculum, Governance and Change: Between Pasts and Futures

Kirsten Sivesind, Jorunn Møller, and Dijana Tiplic, University of Oslo

Guest lecturers: Professor Tom Popkewitz (University of Wisconsin) and Professor Daniel Tröhler (University of Luxembourg)

March 16 – 17, 2016 February 15, 2016

UV9409 - Hannah Arendt: Worldliness, Plurality, and Education

Lecturers: affiliated researcher Dr Helgard Mahrdt, University of Oslo and Dr Wolfgang Heuer, Free University Berlin

April 6-7 March 20
       

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date Påmledingsfrist/
registration deadline

Writing for Publishing in International Journals

The Department of Special Needs Education for the Faculty of Education. Responsible: Prof. Anne Edwards March 16  
Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater/ Introductory seminar. Programrådet for forskerutdanning 6. juni 2016 1. juni 2016
Workshop on Scientific Writing for Psychology, Education, and other Behavioral Sciences

Department of Special Needs Education/Faculty of Education Responsible:  Prof. Robert V. Kail

10-11 May 2016 April 25

 

ANNET

 

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
Ph.D on Track - ferdighetstilbud for nye kandidater    

 

 

Publisert 13. okt. 2015 18:11 - Sist endret 3. mai 2016 17:54