Kursoversikt våren 2017

Vær oppmerksom på at godkjente forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden (siden er under arbeid).

Nettkatalogen for vårsemesteret samler forskerkurs i regi av fakultetets enheter.

Påmelding til kurs våren 2017 skjer via studentweb  for egne kandidater. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk  

 

 

UV9001 - Philosophy of Science (Kurset går på engelsk våren 2017)

 

(UV9001 - Kurs i vitenskapsteori)

 

 

Professor Tone Kvernbekk og Professor Leif Lahn

1. samling: 26. og 27. januar

2. samling: 23. og 24. februar

3. samling:

Leif Lahn 30. og 31. mars

Tone Kvernbekk 20. og 21. april

10. januar

Mixed Methods      

UV9501 Mixed Methods

Associate professor Lisbeth Brevik (ILS) and Professor David Rutkowski (CEMO).

March 15th-17h
+ March 27th (writing workshop)
 
Kvantitativ metodologi      

UV9211 - Introduction to path-analysis and structural equation modeling

Professor Arne Lervåg March 20-22 March 5

UV9215 - Structural equation modeling: Longitudinal models and multi-group models

Professor Arne Lervåg March 23-24 March 5

UV9917V1 Introduction to International Assessment Databases

Research group LEA/ Professor Leslie Rutkowski (CEMO)

February 6th - 7th 2017  

UV9212 - Meta-analyse

Professor Monica Melby-Lervåg 6.-7.mars 21.februar
UV9917V2 Monte Carlo simulations: Principles and Applications in the Social Sciences Professor Andreas Frey (Jena/CEMO) and Dr. Christian Spoden (Jena) May 9th-11th April 7

 

     
Kvalitativ metodologi      

UV9101A - Basic Course in Qualitative Research Methodology. General part.

Professor Leif Christian Lahn

January 19-20

January 8

UV9101B - Basic Course in Qualitative Research Methodology. Specific part.

Professor Leif Christian Lahn

February 27-28

February 12
UV9120 - Design-based Research and Case Studies Professor Sten Runar Ludvigsen and Professor Palmyre Pierroux

January 23-24, March 10

The course is cancelled.

January 8
UV9119 - Qualitative document analyses: traditions and techniques Associate professor Kirsten Sivesind and Associate professor Jonas Bakken. Guest Lecturer: Øyvind Bratberg, University of Oslo. January 5th-6th

 

UV9112 - Interaction Analysis: Methodological Perspectives on Learning and Communication

Associate Professor Hans Christian Arnseth, Associate Professor Ingvill Rasmussen, Associate Professor Anniken Furberg February 1-2, April 25 January 15
UV9917V4 - Micro-Analytic Methods in Large-Scale Educational Assessment Professor David Rutkowski. Guest Lecturer: Bryan Maddox, University of East Anglia, UK. June 12-13

June 5

Fagkurs

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible, track Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline

UV9361 - Fostering Teacher's Professional Growth

Professor Eyvind Elstad
Professor II Megan Tschannen- Moran
(University of Oslo/ College of William and Mary School of Education, USA)

March 28-30 2017

March 27th
UV9917V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field Professor Jorunn Møller, Associate Professor Guri Skedsmo and Associate Professor Ruth Jensen, ILS, University of Oslo

Guest Professors: Helen Gunter, University of Manchester and Tina Trujillo, UC Berkeley

 May 29 – May 30, 2017 May 11

UV9415 - Young people - new contexts: Social change, education, media use and technology

Associate Professor Kristinn Hegna (IPED, UiO) and Dr Julian Sefton-Green (LSE/UiO) The course is cancelled. 

New dates to be announced. Tentative: Autumn 2017

 
Measuring teachers’ and students’ mathematical competences Professor Guri Nortvedt/ Postdoctoral Fellow Jelena Radišić Postponed to autumn 2017  

UV9323 - Learning and memory systems

Professor Athanasios Protopapas

April 4-5 March 14

 

 

   
       

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date Påmledingsfrist/
registration deadline

Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater/ Introductory seminar.

Programrådet for forskerutdanning    
Enkeltstående kurs ved UB UB    
Kurs ved USIT - tidligere:  Introduksjon til NVivo

 

   

 

ANNET

 

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
     
Ph.D on Track - ferdighetstilbud for nye kandidater    
     

 

 

Publisert 12. aug. 2016 18:47 - Sist endret 15. sep. 2017 10:51