Kursoversikt våren 2018

Denne siden er foreløpig et arbeidsdokument. Vær oppmerksom på at forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden (siden er under arbeid).

Nettkatalogen for vårsemesteret samler forskerkurs i regi av fakultetets enheter.

Påmelding til kurs våren 2018 skjer via studentweb  for egne kandidater. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk  

 

 

 

UV9001 - Kurs i vitenskapsteori - kurset går på norsk våren 2018

 

(UV9001 - Philosophy of Science  - Kurset gikk på engelsk våren 2017)

Professor Tone Kvernbekk og Professor Leif Lahn

1. samling: 

25. og 26. januar: Seminarrom 231

2. samling: 

22. og 23. februar. Seminarrom 231 og 232

3. samling:

 12. og 13. april: Seminarrom 231 og 232

10. januar

Mixed Methods      

UV9501 Mixed methods

Associate Professor Lisbeth M. Brevik

with guest lecturer Professor Burke Johnson (University of South Alabama)

January 31, February 1-2 + paper workshop February 16 January 17
Kvantitativ metodologi      

UV9211 - Introduction to path-analysis and structural equation modeling

Professor Arne Lervåg March 19-21 March 4

UV9215 - Structural equation modeling: Longitudinal models and multi-group models

Professor Arne Lervåg March 22-23 March 4

UV9212 - Meta-analyse

Professor Monica Melby-Lervåg

5.-6.mars 5.februar

UV9918V6 - Introduction to R: a free software environment for statistical computing and graphics

Professor Johan Braeken and postdoctoral fellow Stephan Schauber 1., 2., 12. og 16. mars TBA

UV9918V7 - Introduction to Item Response Theory

Professor Andreas Frey and professor Rolf Vegar Olsen May 22-24 May 8

UV9918V8 - Introduction to Statistical Thinking

Professor Johan Braeken May 7, 8 and 14 , June 4-6,12-14 and 19. April 23

UV9257U - Multilevel and longitudinal modeling

Professor Anders Skrondal and Professor Sophia Rabe-Hesketh, University of California, Berkeley  May 28, 29, 30 and 31 May 7
Kvalitativ metodologi      

UV9101A - Basic Course in Qualitative Research Methodology. General part.

Professor Leif Christian Lahn

January 18-19

January 7

UV9101B - Basic Course in Qualitative Research Methodology. Specific part.

Professor Leif Christian Lahn

February 26-27

February 11
UV9111 - Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo Førsteamanuensis Steinar Theie

25.-27.april

15.mars

 

     
     

 

Fagkurs

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible, track Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Literacies, learning and cultural dynamics The course is arranged by University of Gothenburg and University of Oslo.

March 6, 13:00 -16:00 (online meeting)

Gothenburg, April 5-6

Oslo, May 15-16, May 14-15 (May 14, 12:15 - 17:00 - Blindern, Helga Engs hus, Room 231, May 15, 09:00 - 16:00 - Blindern, Georg Sverdrups hus, Group Study Room 1)

The course is cancelled.

November 13, 2017

Contact person: Desirée Engvall

UV9918V1 - Collaborative use of interactive digital representations for learning Researcher Anders Kluge, Professor Anders Mørch,

Senior Engineer Jan Dolonen 

March 6-7, May 3 Februar 18

UV9918V2 - Boundaries, breaches and bridges

Professor Torill Strand

March 7-8 Februar 18
UV9918V5 - Different modes of mathematics classroom instruction across the world

 

Cancelled.  
UV9918V4 - Researching Multilingualism in Education Postdoctoral fellows Joke Dewilde (ILS, SISCO) and Haley De Korne (MultiLing). May 9 March 31

UV9361 - Fostering teachers’ professional growth

Associate Professor Christian Brandmo

with Professor II Megan- Tschannen-Moran (College of William and Mary School of Education/ University of Oslo)

May 14-16

April 16
UV9918V3 - Reviewing the Literature: Situating your Study in the Field

Professor Jorunn Møller, Associate Professor Guri Skedsmo, Associate Professor Ruth Jensen, University of Oslo

Guest Professor:
Tina Trujillo, UC Berkeley

May 28-29 May 7

 

 

 

 

 

 

   

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date Påmledingsfrist/
registration deadline

Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater/ Introductory seminar.

Programrådet for forskerutdanning    
Seminar I forskningsetikk Prodekan Helge Strømsø 22.01.18 17.01.18

Publishing a Paper in Education or Psychology

Professor Charles Hulme January 29-30 January 15
Enkeltstående kurs ved UB UB    
Kurs ved USIT - tidligere:  Introduksjon til NVivo

 

   
Seminar: Utenladsopphold for ph.d.-kandidater Prodekan Helge Strømsø 9. april 4. april

 

ANNET

 

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
     
Ph.D on Track - ferdighetstilbud for nye kandidater  - UB    
     

 

 

Publisert 28. aug. 2017 15:42 - Sist endret 11. apr. 2018 13:22