Kursoversikt våren 2019

Denne siden er foreløpig et arbeidsdokument. Vær oppmerksom på at forskerkurs blir lagt ut fortløpende. Følg med på denne siden (siden er under arbeid).

Nettkatalogen for vårsemesteret samler forskerkurs i regi av fakultetets enheter.

Påmelding til kurs våren 2019 skjer via studentweb for egne kandidater. Kandidater som ikke er tatt opp på program ved UV-fakultetet må melde seg på kurs via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse. Kurs legges ut fortløpende etter hvert som de er klare. Vær oppmerksom på at nye kurs kan legges ut i nettkatalogen gjennom hele semesteret.

Vitenskapsteori, etikk og metodologi

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
Vitenskapsteori og etikk  

 

 

 

Philosophy of Science 

The course is taught in English spring 2019.

Professor Tone Kvernbekk 

Meeting 1: 

January 24-25

Meeting 2: 

February 28, March 1 

Meeting 3: 

April 11-12

 
Mixed Methods      

UV9501 Mixed methods

 

   
Kvantitativ metodologi      

Course in path-analysis and structural equation modeling

Professor Arne Lervåg April 1-5  

 

     

 

     
Kvalitativ metodologi      

UV9102A - General course in Qualitative Research Methodology

Professor Monika Bærøe Nerland and Associate Professor Marte Blikstad-Balas

February 4-5

 

UV9102B - General course in Qualitative Research Methodology

Professor Monika Bærøe Nerland and Associate Professor Marte Blikstad-Balas

February 6-7

 
   

 

 

 

     

Fagkurs

Kurs/Course Ansvarlig/Responsible, track Dato/Date Påmeldingsfrist/
Registration deadline
   

 

 

 

 

   

 

 

   

 Redskapskurs uten studiepoeng

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date Påmledingsfrist/
registration deadline

Oppstartseminar for nye doktorgradskandidater/ Introductory seminar.

Programrådet for forskerutdanning    
       

 

     
Enkeltstående kurs ved UB UB    
Kurs ved USIT - tidligere:  Introduksjon til NVivo

 

   
       

 

ANNET

 

Kurs/course Ansvarlig/responsible Dato/date
     
Ph.D on Track - ferdighetstilbud for nye kandidater  - UB    
     

 

 

Publisert 28. aug. 2017 15:42 - Sist endret 3. okt. 2018 16:15