Forskerutdanningskoordinatorens rolle

Alle fakultetets enheter har en forskerutdanninsgkoordinator. Koordinatoren forvalter og sikrer kvalitet og læringsmiljø i forskerutdanningen.

Forskerutdanningskoordinatorene står sentralt i fakultetets arbeid for kvalitetssikring av forskerutdanningen. Koordinatorene representerer sine enheter i Programrådet for forskerutdanning (PFU).

PFU har utarbeidet en beskrivelse for hva forskerutdanningskoordinatorene gjør. Ansvaret varierer noe mellom enhetene fordi det er enhetene selv som definerer det konkrete ansvarsområdet.

Forskerutdanningskoordinatoren har ansvar for

  • enhetens andel av fakultetets kurstilbud hvert semester
  • koordinering av enhetens arbeid knyttet til fakultetets opptak på doktorgradsprogrammet
  • lesing og oppfølging av det faglige arbeidet knyttet til fremdriftsrapportene fra enhetens kandidater på programmet hvert år
  • faglige diskusjoner og samtaler med doktorgradskandidatene
  • samtaler og mekling dersom det oppstår problemer mellom doktorgradskandidat og veileder(e)

Forskerutdanningskoordinator deltar på midtveisevaluering og sluttlesing.

Publisert 9. sep. 2015 10:10 - Sist endret 2. sep. 2021 13:42