English version of this page

Programplan for graden ph.d. i utdanningsvitenskapelige fag

Programplanen regulerer og beskriver forskerutdanningen ved Det utdanningsvitenskapelige fakutet. Programplanen er hjemlet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo.

Programplanens omfang

Ph.d. programmet har en normert tid på tre år.  Fullført ph.d.-program leder til graden philosophiae doctor (ph.d.)

Justert programplan av 15.03.2020

Fakultetet har justert programplan for egen forskerutdanning med virkning fra 15.03.2020.Justeringene omfatter en presisering av   valgmuligheter for området metodlogi, en liten innskjerping av hva man kan få utteling for knyttet til formidling samt en større endring hva gjelder studiepoengsetting med virkning fra 01.01.2021. De nevnte endringer trer i kraft for alle kandidater, men uten at  kandidater gjennomført formilding eller oppnådd studiepoeng på grunnlag av ordning før 31.12.2020 mister egen studieponguttelling.  Endringene vil således ikke ha  tilbakevirkende kraft.

Til programplan av 15.03.2020

 

Publisert 12. aug. 2015 16:28 - Sist endret 18. mai 2020 19:52