English version of this page

Programplan for graden ph.d. i utdanningsvitenskapelige fag

Programplanen regulerer og beskriver forskerutdanningen ved Det utdanningsvitenskapelige fakutet. Programplanen er hjemlet i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo, fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo.

Fakultetet har justert programplan for egen forskerutdanning med virkning fra 01.06.2018.

Fakultetets doktorgradskandidater er tatt opp på program, knyttet til konkret programplan. Fakultetet vil tilrettelegge for en smidig overgang for de kandidatene som er tatt opp på programplan gjeldende fra 01.01.2013, men som ønsker å knytte seg til programplan av 01.06.2018. Fakultetet vil særlig anbefale de kandidatene tatt opp etter 01.01.2018 å søke overgang. For alle kandidater knyttet til programplan av 01.01.2013. vil det bli lagt ut informasjon om gode løsninger for å sikre en god gjennomføring.

Programplanens omfang

Ph.d. programmet har en normert tid på tre år.  Fullført ph.d.-program leder til graden philosophiae doctor (ph.d.)

Ny programplan

Foruten redaksjonellle endringer og presiseringer fra  programplanen av 01.01.2013, omfatter programplanen av 01.06.2018 av følgende særlige justeringer:

  1. Opptaksgrunnlag er presisert.
  2. Kompetanse for det å være veileder er presisert.
  3. Kurs I vitenskapsteori er justert til 5 sp.
  4. Det er innført et obligatorisk forskningsseminar som del av opplæringsdelen (gir 2 sp.). I dette inngår bl.a. presentasjoner av egne prosjekter, kommentering av andres prosjekter ved deres presentasjoner samt midtveisevaluering.
  5. Omfang av metodologi I opplæringsdelen står uendret på 10 sp, men kandidater kan velge å ta 3 sp av metodologi som ikke ligger innenfor deres hovedfokus I avhandlingen.
  6. Metodologi kurs er justert. 
  7. Valgfri del er presisert.
  8. Sluttlesing er gjort obligatorisk.

Til programplan av 01.01.2013

 

Publisert 12. aug. 2015 16:28 - Sist endret 30. juli 2019 11:00