English version of this page

Programrådet for forskerutdanning

Programrådet for forskerutdanning ble etablert første gang som fakultetets forskerutdanningsutvalg i 1997 i tilknytning til oppfølging av fakultetets forskerutdanningsprogram.

Mandat

Programrådet for forskerutdanning har ansvaret for fakultetets forskerutdanningsprogram som fører fram til graden Ph.d. ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Fakultetet har pr. i dag studieretningene:

  • Pedagogikk
  • Spesialpedagogikk
  • Fagdidaktikk

Programrådet er delegert det overordnede og koordinerende ansvaret for fakultetets forskeropplæring og derfor også fakultetets doktorgradsprogram. Programrådet skal behandle de faglige rammene, viktige prioriteringer og opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av programmet. Programrådet behandler opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Utover dette kan programrådet delegere sine oppgaver til programleder. Avgjørelser om den løpende drift skal delegeres til programleder. Programrådet skal ha en rådgivende funksjon overfor fakultetets ledelse i saker som angår forskerutdanning.

Medlemmene av Programrådet har vanligvis også rollen som forskerutdanningskoordinator ved egen enhet.

Proggrammrådet rapporterer til dekanen.

For mer informasjon om Programrådet. Spørsmål om fakultetets Programråd for forskerutdanning kan rettes til assisterende fakultetsdirektør Solveig Bauge Løland tlf. 22 85 80 56.

UV-fakultetet har en fjerde enhet - CEMO. Enheten vil ha doktorgradskandidater knyttet til seg.

For mer informasjon om Programrådet og hvem som sitter der, se

Publisert 9. sep. 2015 10:01 - Sist endret 18. feb. 2019 13:58