Rollen som forskerutdanningskoordinator

Alle fakultetets enheter har en forskerutdanninsgkoordinator. Koordinatoren forvalter og sikrer kvalitet og læringsmiljø i forskerutdanningen.

Programrådet for forskerutdanning (PFU) har ansvaret for forskerutdanningsprogrammet som fører fram til graden ph.d. ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Forskerutdannings-koordinatorene representerer egne enheter i PFU. Prodekan for forskning leder organet.

Forskerutdanningskoordinatorene står sentralt i fakultetets arbeid for kvalitetssikring av forskerutdanningen under fakultetets doktorgradsprogram.

PFU har utarbeidet en beskrivelse for hva en forskerutdanningskoordinator gjør. Ansvaret vil variere noe mellom enhetene fordi det er enhetene selv som identifiserer det konkrete ansvarsområdet.

Forskerutdanningskoordinatoren har ansvar for

  • det generelle faglige ansvaret for enhetens kursprogramandel hvert semester
  • koordinering av enhetens arbeid knyttet til fakultetets to årlige opptak på doktorgradsprogrammet
  • lesing og oppfølging av det faglige arbeidet knyttet til fremdriftsrapportene fra enhetens kandidater på programmet hvert år
  • faglige diskusjoner og samtaler med doktorgradskandidatene
  • samtaler og mekling når det oppstår problemer mellom doktorgradskandidat og veileder(e)
  • medlemskap i fakultetets Programråd for forskerutdanning (PFU)
  • deltakelse på en kandidats midtveisevaluering og sluttevaluering
  • samarbeidet med forskerskolen når det gjelder kandidater på program
Publisert 9. sep. 2015 10:10 - Sist endret 30. juli 2019 10:18