Kvalitetssystem for forskerutdanningen ved UV-fakultetet

Kvalitetssystemet for doktorgradsutdanningen er en del av Kvalitetssystemet ved UiO som skal bidra til å sikre og videreutvikle studiekvaliteten ved universitetet, og gjelder for studier både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Fakultetets kvalitetssystem synligjør prosedyrebeskrivelser og rutiner med arbeidsdeling og oppfølgingsansvar på alle organisatoriske nivåer ved fakultetet. Kvaliteten i utdanningen understøttes av de administrative prosedyrene rundt ph.d.-programmet.

Prosedyrebeskrivelser og rutiner angir

  • hvem som er ansvarlig for gjennomføringen
  • hvordan ulike evalueringer gjennomføres
  • hvordan resultatene behandles (formelle fora)
  • hvem som er ansvarlig for oppfølgingen

Der fakultetet selv skal fastsette evalueringsfrekvens, skal dette framkomme i rutinene.

UiOs kvalitetssystem fokuserer på forskerutdanningen under

kapittel 3 – Jevnlig overvåking av utdanningsvirksomheten,

kapittel 5 – Periodisk programevaluering,

kapittel 8 – Evaluering av opplæringsdelen (ph.d),

kapittel 9 Evaluering av opplegget for avhandlingsdelen (ph.d)

 

Kvalitetssystemets innhold

Fakultetets kvalitetssystem for forskerutdanning inneholder en beskrivelse av

Ansvar hvor fakultetets Programråd for forskerutdanning (PFU) er gitt et særlig ansvar.

Jevnlig overvåking av utdanningsvirksomheten (kapittel 3) med ansvarsområder også til instituttenes forskerutdanningskoordinatorer og instituttledere i tillegg til PFU

Evaluering av opplæringsdel og avhandling (tre års syklus):

Programevaluering hvert 6. år. Jf. kapittel 5

Verktøy

 

Publisert 12. apr. 2016 17:33 - Sist endret 19. nov. 2020 10:53