English version of this page

Søknad og opptak

Det er to måter å søke opptak på ph.d-program:

1) søk på en utlyst stipendiatstilling

2) søk opptak med ekstern finansiering ( fra 01.02.2017 tar fakultetet  i mot søknader fortløpende uten søknadsfrister.)

Søk på utlyste stipendiatstillinger

For å kunne søke en stipendstilling ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet må det være utlyst en eller flere ledige stillinger.

Stipendstillinger knyttet til fag, fagområde, prosjekt eller enhet lyses ut av det aktuelle institutt med varierende søknadsfrister.

Får du en stipendiatstilling, blir du midlertidig ansatt på UiO mens du arbeider med din forskerutdanning for ph.d-grad , og får rettigheter og goder som andre ansatte i perioden.

Søk på ph.d.-programmet med ekstern finansiering

Du kan søke om opptak på programmet dersom ph.d.-perioden din finansieres av en annen institusjon eller virksomhet. Du må ha tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Ekstern finansiering kan være:

  • stipendstilling ved høgskole/annet universitet,
  • annen ansettelse i vitenskapelige institusjoner med tid til egen forskning
  • studiestipend fra hjemlig universitet, Kvoteprogrammet eller andre finansieringsordninger
  • finansiering fra en virksomhet
  • finansiering under NFRs offentlig sektor ph.d.-program eller nærings-ph.d.-program

Kontakt

Hvem får opptak?

Det er høye krav til karakterer og prosjektskisse for dem som får opptak til phd-program.

Opptak på ph.d.-programmet krever finansiering for hele perioden. Finansieringen kan være stipendiatstilling eller annen finansiering som dekker alle nødvendige kostnader.

Les dette før du søker.