English version of this page

Søknad og opptak

Opptak på ph.d.-programmet krever finansiering for hele perioden din. Du kan søke om opptak finansiert av en ledig stipendiatstilling, eller med ekstern finansiering fra din arbeidsplass.

Slik søker du på en stipendiatstilling

Tilsetting som stipendiat skjer gjennom søknad på en ledig stipendiatstilling ved UV-fakultetet. Du tilsettes da i en midlertidig vitenskapelig stilling ved et institutt eller senter for å gjennomføre doktorgrad. Ved tilsetting får du automatisk opptak på ph.d.-programmet.

Stipendiatstillinger knyttes gjerne til et bestemt fagområde og/ eller prosjekt ved UVs enheter. Nærmere detaljer finner du i stillingsutlysningen.

Slik søker du på ph.d.-programmet med ekstern finansiering

Du kan søke opptak på ph.d.-programmet ved UV-fakultetet med ekstern finansiering fra en annen institusjon eller virksomhet. Du må ha tilknytning til et aktivt forskningsmiljø. Ekstern finansiering kan være:

  • stipendiatstilling ved høgskole/annet universitet,
  • annen ansettelse i vitenskapelige institusjoner med tid til egen forskning
  • studiestipend fra hjemlig universitet, Kvoteprogrammet eller andre finansieringsordninger
  • finansiering fra en virksomhet
  • finansiering under NFRs offentlig sektor ph.d.-program eller nærings-ph.d.-program

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved UV-fakultetet?