Utveksling ved Erasmus +

Utvekslingsavtaler

Ofte får doktorgradskandidater mulighet til å reise ut på grunnlag av forskningsnettverk deres veiledere har opparbeidet gjennom egen forskerkarriere. Veileder er slik sett en sentral og nødvendig "døråpner" for egne kandidater. Flere utvekslingsavtaler med andre universiteter er tilrettelagt for lengre opphold. Avtalene kan vanligvis brukes både til forskningsopphold og kurs, og gir ofte praktiske og økonomiske fordeler sammenlignet med ordinære gjesteforskeropphold.

Se generell oversikt over utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater

Reise gjennom Erasmus+

Erasmus+ er verdens største mobilitetsprogram for høyere utdanning.

I tillegg til student- og ansattutveksling åpner programmet for finansiering av samarbeidsprosjekter med bedrifter, organisasjoner og universiteter både i og utenfor EU.

Gjennom Erasmus+ kan man reise ut

Alle ph.d.-kandidater kan reise på studentutveksling gjennom Erasmus + og få stipend på lik linje med studenter. Minimumslengden for slike opphold er 3 måneder, og forutsetter at fakultetet eller instituttet du er tilknyttet har inngått en utvekslingsavtale for ph.d.-kandidater med det utenlandske lærestedet. Se oversikt over Erasmus-avtaler for ph.d.-kandidater.

Hvis du er ansatt som stipendiat ved UiO kan du altså søke om Erasmus-støtte til et opphold for å undervise eller gjennomføre kurs ved et annet universitet. Alle UiO-ansatte kan søke tilskudd til opplæringsopphold.

Størrelsen på tilskuddet avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du er borte. Tilskuddet overføres direkte til instituttet/enheten din. Les mer.

Søknadsprosedyrene for utveksling kan være annerledes for ph.d.-kandidater enn for studenter på lavere nivå. Ta derfor kontakt med din administrative kontaktperson på ph.d.-programmet i god tid dersom du vurderer å benytte deg av en utvekslingsavtale.

 

Publisert 4. jan. 2018 15:15 - Sist endret 12. feb. 2018 19:02