Forlengelse, sykemelding og permisjon

Er du ph.d.-kandidat ved vårt program, men med ansettelse/finansiering utenfor fakultetet?

Dersom du er kandidat med ekstern finansiering, har du likevel rett til å søke om forlengelse av opptaksavtalen din om du har hatt lovhjemlede avbrudd, som for eksempel lovfestede permisjoner. Du søker ved å sende inn en begrunnet søknad til fakultetet, sammen med en bekreftelse på forlenget finansieringsperiode fra arbeidsgiver/din finansiør.

Ta en samtale med din veileder om saken. Du sender søknaden til fakultetets sekretariat ved e-post. Se kontaktinformasjon

Publisert 21. aug. 2015 18:21 - Sist endret 23. okt. 2019 07:28